فایل ورد مقاله بهينه سازي القاي ريشه هاي مويين توسط باکتري Agrobacterium rhizogenes در گياه کلپوره (Teucrium polium L.)

    د. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بهينه سازي القاي ريشه هاي مويين توسط باکتري Agrobacterium rhizogenes در گياه کلپوره (Teucrium polium L.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد مقاله بهينه سازي القاي ريشه هاي مويين توسط باکتري Agrobacterium rhizogenes در گياه کلپوره (Teucrium polium L.) : تعداد صفحات:5 چکیده: کلپوره (Teucrium poliumL.) یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که بیش از هزار سال است که در طب سنتی استفاده میشود و دارای خصوصیات دارویی متعدد مانند ضد دیابت و ضد سرطان ا

فایل ورد مقاله تاثير رفتار غير خطي بتن بر روي رفتار تجهيزات متکي بر سازه هاتحت بار ضربه اي

     مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير رفتار غير خطي بتن بر روي رفتار تجهيزات متکي بر سازه هاتحت بار ضربه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير رفتار غير خطي بتن بر روي رفتار تجهيزات متکي بر سازه هاتحت بار ضربه اي : تعداد صفحات:13 چکیده: فوم های فلزی جزو مصالح نوینی هستند که علاوه بر کاربردشان در زمینه ساخت عای قهای صوتی و حرارتی دارای قابلیت بالایی در جذب ارتعاشات ناشی از وارد آمدن بارهای ضربه ای م یباشند. لذا در طی چند سال گذشت