فایل ورد مقاله ارزيابي لاين هاي هاپلوئيد مضاعف شده جو با استفاده از شاخص هاي تحمل به تنش خشکي

    توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارزيابي لاين هاي هاپلوئيد مضاعف شده جو با استفاده از شاخص هاي تحمل به تنش خشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد مقاله ارزيابي لاين هاي هاپلوئيد مضاعف شده جو با استفاده از شاخص هاي تحمل به تنش خشکي : تعداد صفحات:6 چکیده: ء 45 لاین مضاعف شده جو حاصل از تلاقی ارقام morex و steotoe به عنوان ارقام والدینی به همراه سه رقم محلی در سال زراعی 91-1390 بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در دو شرایط تنش ک

فایل ورد مقاله ارائه ي يک مدل رفتاري الاستو پلاستيک جهت بررسي رفتارهيدرومکانيک خاک هاي رسي متورم شونده غيراشباع

    انشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارائه ي يک مدل رفتاري الاستو پلاستيک جهت بررسي رفتارهيدرومکانيک خاک هاي رسي متورم شونده غيراشباع،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد مقاله ارائه ي يک مدل رفتاري الاستو پلاستيک جهت بررسي رفتارهيدرومکانيک خاک هاي رسي متورم شونده غيراشباع : تعداد صفحات:9 چکیده: در این مقاله به بیان یک مدل رفتاری الاستوپلاستیک جهت بررسی رفتار هیدرومکانیک خاک های رسی متورم شونده