فایل ورد مقاله نسبت عمقهاي مزدوج پرش نوعB درسطح شيب داربابسترزبر

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله نسبت عمقهاي مزدوج پرش نوعB درسطح شيب داربابسترزبر دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله نسبت عمقهاي مزدوج پرش نوعB درسطح شيب داربابسترزبر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله نسبت عمقهاي مزدوج پرش نوعB درسطح شيب داربابسترزبر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله نسبت عمقهاي مزدوج پرش نوعB درسطح شيب داربابسترزبر :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
منوچهر شکریان – کارشناس ارشد سازههای آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازههای آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
در این مطالعه، پرش نوعB در سطح شیبدار با بستر صاف و زبر، مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفت. به منظور تعیین اثر ارتفاع بستر تندآب بر نسبت اعماق مزدوج، آزمایشها در محدوده وسیعی از زبری، دبی و عدد فرود انجام شدند. بااستفاده از نظریه باکینگهام آنالیز ابعادی، پارامترهای موثر بر نسبت عمقهای مزدوج بدست آمد. سپس با استفاده از دادههای آزمایشگاهی، ضرایب معادله کلی استخراج شد و دقت آن با دادههای سایر محققین بر روی بستر صاف بررسیشد. نتایج بررسیها نشان داد که نسبت عمقهای مزدوج با افزایش زبری بستر کاهش پیدا میکند. همچنین متوسط خطای معادله بدست آمده حدود 11 درصد محاسبه شد

توضیحات بیشتر