فایل ورد مقاله ميزان تاثيرطبيعت سبز – – گياه ودرخت بر رويکرد طراحي معماري

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ميزان تاثيرطبيعت سبز – – گياه ودرخت بر رويکرد طراحي معماري دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ميزان تاثيرطبيعت سبز – – گياه ودرخت بر رويکرد طراحي معماري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ميزان تاثيرطبيعت سبز – – گياه ودرخت بر رويکرد طراحي معماري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ميزان تاثيرطبيعت سبز – – گياه ودرخت بر رويکرد طراحي معماري :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات:22
نویسنده(ها):
محمدحسین سالاری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه آزاداسلامی واحدرفسنجان
محسن قاسمی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدبم
منصور نیکپور – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدبم

چکیده:
افزایش جمعیت وبه ویژه تکنولوژی وعدم تناسب آن باطبیعت ونیزتغییرسطح فرهنگ وتمدن انسانها درطی دورانها، به خصوص قرن اخیروخلاصه، عدم تجربه به روابط صحیح بین نیازهای انسانوطبیعت،موجب تغییرات وسیع وبرهم خوردن شرایط طبیعی واکوسیستمها)جنگل،مرتع،خاک،و;(دربسیاری ازنقاط جهان شده است.آثارسوءتکنولوژی مدرن بر روی طبیعت نوعی آگاهی نو نسبت بهمسائل زیست محیطی درمردم به وجود آورد ومهمتر ازهمه برای اولینبار درتاریخ احساس شد که منابع طبیعی زمین محدود است ومتعلق به همه. دراین حرکت، معماری نیزهمسوباسایر دانشمندان درپی یافتن راهکارهایجدیدبرای تامین زندگی مطلوب انسان بوده اند،بدیهی است که زندگی،کار،تفریح واستراحت و;همه وهمه فعالیتهایی می باشندکه درفضاهای طراحی شده توسط معماران صورت پذیرفته واز آنجاکه نقاطضعف وقوت یک فضا برزیست بوم جهان تاثیرمستقیم خواهد داشت،وظیفه ای بس حساس در این خصوص بر عهده معماران می باشد

توضیحات بیشتر