فایل ورد مقاله بررسي کارايي سيستمهاي هيبريد بيهوازي – هوازي در تصفيه فاضلاب صنايع غذايي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي کارايي سيستمهاي هيبريد بيهوازي – هوازي در تصفيه فاضلاب صنايع غذايي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي کارايي سيستمهاي هيبريد بيهوازي – هوازي در تصفيه فاضلاب صنايع غذايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي کارايي سيستمهاي هيبريد بيهوازي – هوازي در تصفيه فاضلاب صنايع غذايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي کارايي سيستمهاي هيبريد بيهوازي – هوازي در تصفيه فاضلاب صنايع غذايي :


محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
امیرحسین جاوید – دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
امیرحسام حسنی –
سمیه گهواربند –

چکیده:
هدف : این تحقیق جهت بررسی کارایی سیستم هیبرید بیهوازی- هوازی در تصفیه فاضلاب شرکت مینو انجام شد . مواد و روشها : جهت بررسی کیفی از8 قسمت تصفیه خانه در10 نوبت نمونه برداری و در کل نمونه ها pH، دما ،COD،BOD5 ، TSS,Oil&Grease درخروجی کلرزنی T.CF,F.CF,Turbidity، کلرباقیمانده نیزآزمایش شد در نهایت از نرم افزار SPSS و آزمون آماری آنالیز میانگین واریانس (ANOVA) وCorrelation جهت ارتباط نتایج استفاده گردید . نتایج : دامنه تغییرات pH ، TSS، BOD5 ، COD ، Oil&Grease در کل تصفیه خانه به ترتیب در محدوده های 45/8-22/4،4/407-0،3489-9/1، 6560-6، 4/374-0میلی گرم بر لیتر و دامنه تغییرات T.CF,F.CF,Turbidity در خروجی کلرزنی به ترتیب در محدوده های NTU89/48-72/9،MPN/100ml 460-3 ، MPN/100ml 1100-3 ، راندمان حذف COD،BOD5 ،TSS Oil&Grease در محدوده 7/99-94 ،8/99-9/97، 5/98-89 ،100-7/92درصد بود . نتیجه گیری : زمان ، نوع و میزان محصول بر ایجاد آلودگی موثر بوده و نوع سیستم بیولوژیکی بکار رفته مناسب می باشد .

توضیحات بیشتر