فایل ورد مقاله ارائه راهبردهاي استراتژيکي توسعه گردشگري شهري (نمونه موردي: شهرستان جهرم)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارائه راهبردهاي استراتژيکي توسعه گردشگري شهري (نمونه موردي: شهرستان جهرم) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارائه راهبردهاي استراتژيکي توسعه گردشگري شهري (نمونه موردي: شهرستان جهرم)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارائه راهبردهاي استراتژيکي توسعه گردشگري شهري (نمونه موردي: شهرستان جهرم)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارائه راهبردهاي استراتژيکي توسعه گردشگري شهري (نمونه موردي: شهرستان جهرم) :


محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
زهرا صحرائیان – دانشجوی دکتری، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران
جلال خوش خوان – دانشجوی فوق لیسانس، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد واحد چالوس
بتول زینالی – دکتری، رشته جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
تنوع ابعاد و پیچیدگی های صنعت گردشگری، متناسب با مناطق جغرافیایی، زیمنه های ویژه ای برای برنامه ریزی و مدیریت گردشگری ایجاد کرد است که می توان، با برناه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری، نقش مؤثری در توسعهمناطق شهری در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخی به اقتصاد ملی بر عهده دشاته باشد. ضرورت پژوهش حاضر از آن روست که فضای گردشگری شهر جهرم به رغم برخوردار بودن از توان ها و استعدادهای بالقوه گردشگری، در بخش های تاریخی، مذهبی و طبیعی، با کمبود ا مکانات زیربنایی و رفاهی، ضعف تبلیغات، تعدد تصمیمگیران و مسائل م دیریتی مواجه است، از سویی، وجود زمینههایاشتغال زایی، درآمد زایی و سرمایه گذاری محلی از جمله قابلیت های توسعه گردشگری این شهر، می باشند. که در صورت اعمال مدیریتی پویا، ایجاد مراکز اطلاع رسانی و تبلیغات، تعامل بیشتر بین مسئولان و سازمان های مرتبط با گردشگری و مردم، آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه خواهد آورد. در این مقاله، به بررسی عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگری و نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای آن در شهر جهرم پرداخته شده تا با ایجاد دیدی علمی و مبتنی بر واقعیت های موجود، ضمن شناسایی عوامل دخیل در گسترش گردشگری، به ارائه راهبردهای اجرایی توسعه گردشگری این شهر پرداخته شود. مدل SWOT به تجزیه و تحلیل عوامل اثر گذار، با استفاده از امتیازدهی به عوامل داخلی و خارجی می پردازد. روش این پژوهش توصیفی- تحصلی می باشد و هدف آن برری فضاهای گردشگری شهر جهرم و شناخت توان ها، قابلیت ها، فرصتها، محدودیت ها و نارسایی های گردشگری و ارائه راهبردهای برتر و راهکارهای ا جرایی لازم در جهت توسعه شهر جهرم می باشد که می تواند نقش مؤثری در برنامه ریزی و مدیریت گردشگری شهر ایفا کند.

توضیحات بیشتر