فایل ورد مقاله ارتباط انسان، طبيعت، معماري با رويکرد توسعه پايدار

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارتباط انسان، طبيعت، معماري با رويکرد توسعه پايدار دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارتباط انسان، طبيعت، معماري با رويکرد توسعه پايدار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارتباط انسان، طبيعت، معماري با رويکرد توسعه پايدار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارتباط انسان، طبيعت، معماري با رويکرد توسعه پايدار :


محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
منا زنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:
توسعه ادراک مفهوم پایداری، بیانگر افزایش آگاهی بشر نسبت به مسائل زیست محیطی و مشکلات فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی می باشد. می توان چنین بیان کرد که یکی از مهمترین اهداف و معیارهای توسعه پایدار، حفظ و نگهداری طبیعت و اصلاح دیدگاهمان به آن است و در امتداد آن می توان چنین گفت که تجلی توسعه پایدار در حوزه محیط ساخته شده، معماری پایدار (یا معماری سبز) نامیده می شود. آنچه که در این مقاله م ورد توجه قرار گرفته شده است، رویکرد معماری پایدار نسبت به مسائل زیست محیطی است؛ با این وجود که مجزا کردن این مطلب از سایر مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، کاری بس دشوار است. هر چند نتایج حاصل از بحرانهای امروز به خوبی شناسایی گردیده اند، اما متأسفانه بسیاری از راه حلهای ارائه شده نسبت به مسائل و مشکلات زیست محیطی در معماری پایدار، به نظر ناکارآمد و ناقص می آیند. با وجود ارائه راه حلهایی جهت رفع مسائل و مشکلات زیست محیطی در معماری پایدار، به نظر ناکارآمد و ناقص می آیند. با وجود ارائه راه حلهایی جهت رفع مسائل و مشکلات زیست محیطی ارائه می گردد، اما رویکرد آنها نسبت به طبیعت و محیط زیست همچنان گسسته ناهمگون می باشد و مسائل همیشگی طبیعت احیا نشده باقی می ماند. دیدگاه انسان ن سبت به محیط زیست، همان جهان بینی با بینش اوست که در روش و خط مشی او منعکس خواهد گردید. لذا یکسری ابهام ها و نواقص تئوریکی و مفهومی که در مفهوم معماری پایدار وجود دارند، می توانند مانع مهم و نسبتاً بزرگی در جهت حفظ محیط زیست و طبیعت باشند. هدف از این تحقیق، جستجوی نظریه ها و تئوری های زیست محیطی توسعه پایدار و معماری پایدار می باشد که در نهایت در قیاس بابرخی از نگرش ها و دیدگاه ها نسبت به محیط زیست قرار می گیرد تا در جهت رفع و تکمیل نواقص آن گام برداشته شود. به این ترتیب این مقاله ابتدا به بررسی اهداف توسعه پایدار و معماری پایدار (معماری سبز) می پردازد و راهکارهای آن را ارائه می نماید تا نواقص آن را دریافته و خط مشی کاملتری را مورد پیشنهاد قرار دهد. هر چند توسعه پایدار دارای ریشه های اکولوژیکی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد، ولی با جستجو در مورد معضلات و مسائل پیش روی انسان معاصر و راه حل ارائه شده آنها در معماری پایدار، نقش طبیعت بیش از پیش آشکار خواهد گشت. در انتها، طبیعت و محیط زیست و معنای گسترد آن مورد بررسی قرار گرفته است که بیانگر رابطه سه گانه انسان، طبیعت و معماری می باشد. در نظر گرفتن نقش انسان و همچنین معماری به عنوان یک فرایندی که منجر به پایداری می گردد، از نکات مهمی در اصلاح و تکمیل روابط انسان، طبیعت و معماری می باشد. لذا روش این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است و رویکردی توصیفی دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش با هدف معماری پایدار و سبز به اصلاح و تکمیل رابطه انسان، طبیعت و معماری می پردازد.

توضیحات بیشتر