فایل ورد مقاله نقش امنيت در پايداري اقتصادي و اجتماعي نواحي شهري (مطالعه موردي: شهر نور)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله نقش امنيت در پايداري اقتصادي و اجتماعي نواحي شهري (مطالعه موردي: شهر نور) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله نقش امنيت در پايداري اقتصادي و اجتماعي نواحي شهري (مطالعه موردي: شهر نور)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله نقش امنيت در پايداري اقتصادي و اجتماعي نواحي شهري (مطالعه موردي: شهر نور)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله نقش امنيت در پايداري اقتصادي و اجتماعي نواحي شهري (مطالعه موردي: شهر نور) :


محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
مهدی حبیبی فیروز کلایی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
محمدرضا صمیمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
هادی حبیبی فیروزکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:
هدف این مقاله شناخت نقش امنیت در پایداری اقتصادی و اجتماعی نواحی شهری از دیدگاه شهروندان است. با استفاده از ادبیات موجود، ابتدا برخی شاخصهای تأثیر گذار امنیتی جهت بررسی اثرات استخراج و بر آن اساس دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه از شهر نور گردآوری شده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که متناسب با نوع داده ها، آزمون های آماری ناپارامتری برای تحلیل دادهها به کار گرفته شده است. ن تایج تحقیق نشان می دهد که ساکنین، در امنیت مالی از میزان احساس امنیت بالایی برخوردارند. بیشترین میزان احساس امنیت افراد، مربوط به امنیت جانی آنها است. در آزمون فرضیات، با استفاده از آزمون کاس اسکویر مشخص شد که افراد در سنین مختلف از احساس امنیت نسبتاً یکسانی برخوردارند. میانگین احساس امنیت اجتماعی بین زنان و مردان تنها در بعد ا منیت جانی با هم متفاوت است و معنادار بودن تفاوت میانگین ها، این امر را تأئید می کند که در مقایسه بین دو جنس، زنان از امنیت جانی کمتری برخوردارند و گرایش به مشارکت در تأمین امنیت بر احساس امنیت اجتماعی افراد تأثیر به سزایی دارد و از سوی دیگر، پائین بودن احساس محرومیت نسبی عاملی است که فرد را بیشتر به طرف مشارکت در تأمین امنیت سوق می دهد. از دیگر یافته های تحقیق، تأثیر طبقه ی اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی افراد است. یعنی با افزایش این عامل، احساس امنیت اجتماعی فرد کاهش می یابد و بالعکس. رابطه ی متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با احساس امنیت بررسی و تأئید شده است.

توضیحات بیشتر