فایل ورد مقاله بررسي کيفيت آب در حوضه رودخانه بابلرود توسط نرمافزار QUAL2K

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي کيفيت آب در حوضه رودخانه بابلرود توسط نرمافزار QUAL2K دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي کيفيت آب در حوضه رودخانه بابلرود توسط نرمافزار QUAL2K  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي کيفيت آب در حوضه رودخانه بابلرود توسط نرمافزار QUAL2K،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي کيفيت آب در حوضه رودخانه بابلرود توسط نرمافزار QUAL2K :


محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
میثم میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران- مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واح
حسن امینی راد – استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی ب
فرشاد گلبابایی کوتنایی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط‌زیست- آب و فاضلاب، دانشکده محیط زیست دانشگ
داریوش یوسفی کبریا – استادیار دانشگاه صنعتی بابل

چکیده:
فاضلاب های صنعتی، خانگی و کشاورزی به طور دائم وارد رودخانه بابلرود می گردد. در این تحقیق به منظور بررسی برخی پارامترها نظیر اکسیژن محلول و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، 5 ایستگاه در طول رودخانه مشخص گردید و در سال 1390 از آنها نمونه برداری گردید. رودخانه بابلرود یکی از رودخانههای مهم استان مازندران مىباشد که از آب این رودخانه جهت کشاورزی در روستاهای اطراف استفاده مىشود. در این تحقیق از مدل کیفی qual2k جهت شبیهسازی پارامترهای کیفی اکسیژن محلول و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی استفاده شده است. از مقادیر پارامترهای کیفی رودخانه و سایر اطلاعات به دست آمده از مطالعات صحرایی جهت واسنجی و پیش بینی مدل استفاده گردیده است. نتایج حاصل از مدل تا حدود زیادی گویای شرایط واقعی رودخانه مىباشد که این امر نشان دهنده توانا بودن مدل qual2k در شبیهسازی پارامترهای کیفی است. با در نظر گرفتن اینکه اندازهگیری عوامل کیفی آب در رودخانهها بسیار پرهزینه مىباشد، مىتوان برای کاهش این هزینهها استفاده از مدل qual2k را در پیش بینی پارامترهای کیفی توصیه نمود. طبق بازدیدهای به عمل آمده، عمده آلودگی رودخانه بابلرود، نه از واحدهای صنعتی، بلکه از فاضلابهای شهری مىباشد که یا مستقیماً توسط ساکنین کنار رودخانه، به آن وارد مىگردند و یا به وسیله کانالهای شهری جمعآوری شده، سپس در یک نقطه وارد رودخانه مىشود. با توجه به نتایج حاصل از شبیهسازی مىتوان گفت که کیفیت آب رودخانه بابلرود برای کشاورزی از وضعیت مناسبی برخوردار است ولی برخی از نقاط آن برای عبور آبزیان نقاط بحرانی محسوب مىشوند که افزایش اکسیژن محلول سرآب رودخانه تا mg/L5 و همچنین افزایش اکسیژن محلول فاضلاب شهری ورودی تا حد mg/L3 باعث از بین رفتن نقاط بحرانی مىشود.

توضیحات بیشتر