فایل ورد مقاله حذف متانول پساب توسط کربن فعال، کيتوسان وجاذب پليمري و تحليل نتايج به روش تاگوچي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله حذف متانول پساب توسط کربن فعال، کيتوسان وجاذب پليمري و تحليل نتايج به روش تاگوچي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله حذف متانول پساب توسط کربن فعال، کيتوسان وجاذب پليمري و تحليل نتايج به روش تاگوچي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله حذف متانول پساب توسط کربن فعال، کيتوسان وجاذب پليمري و تحليل نتايج به روش تاگوچي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله حذف متانول پساب توسط کربن فعال، کيتوسان وجاذب پليمري و تحليل نتايج به روش تاگوچي :


محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
کامبیز تحویلداری – گروه شیمی ، دانشکده شیمی ،واحد تهران شمال
راضیه محمدامینی – دانشکده شیمی ، واحد تهران شمال

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق حذف متانول از پساب به عنوان یکی از افزودنی ها به بنزین جهت افزایش بهسوزی و کاهش مصرف سوخت تجدید ناپذیر بوده که با توجه به رشد روز افزون استفاده از آن خود منجربه اثرات زیست محیطی مضر گردیده است .دراین تحقیق حذف متانول به روش جذب سطحی توسط کربن اکتیو, کیتوسان و دانه های پلیمری سنتزی از کیتوسان به عنوان جاذب انجام واثر پارامتر های دما ، زمان ، سرعت همزدن ،میزان جاذب ، نوع جاذب وغلظت اولیه در سه سطح با استفاده ازروش طراحی آزمایش تاگوچی توسط Qualitek-4 بررسی گردید. بیشترین تاثیرپارامتر های مذکورمربوط به نوع و بعد ازآن با اختلاف کمی به مقدار جاذب بود.بعد ازین دو پارامتر غلظت اولیه و زمان قرارداشتند و پارامتر های سرعت همزدن ودما اثر گذاری کمتری نسبت به پارامتر های مذکور نشان دادند. حذف توسط جاذب پلیمری بیشتر از کیتوسان وتوسط هر دو بیش ازکربن اکتیوبود.

توضیحات بیشتر