فایل ورد مقاله ويژگي هاي شاخص اقليمي حاکم بر مناطق سرد وکوهستاني و تاثيرات آن برشکل گيري معماري مساکن منطقه – مطالعه موردي: شهر تبريز

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ويژگي هاي شاخص اقليمي حاکم بر مناطق سرد وکوهستاني و تاثيرات آن برشکل گيري معماري مساکن منطقه – مطالعه موردي: شهر تبريز دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ويژگي هاي شاخص اقليمي حاکم بر مناطق سرد وکوهستاني و تاثيرات آن برشکل گيري معماري مساکن منطقه – مطالعه موردي: شهر تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ويژگي هاي شاخص اقليمي حاکم بر مناطق سرد وکوهستاني و تاثيرات آن برشکل گيري معماري مساکن منطقه – مطالعه موردي: شهر تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ويژگي هاي شاخص اقليمي حاکم بر مناطق سرد وکوهستاني و تاثيرات آن برشکل گيري معماري مساکن منطقه – مطالعه موردي: شهر تبريز :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
سیدمهدی قدوسی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،تهران، ایران
جواد آهنگری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد عجب شیر، ایران

چکیده:
مقایسه تنوع اقلیمی مناطق مختلف ایران با شکل معماری شهرسازی موجود در آنها حاکی از آن است که در طول تاریخ ارتباط و تقابلی دو سویه بین شرایط اقلیمی و نوع معماری مساکن بوده و شرایط اقلیمی یکیاز عوامل اصلی در شکل گیری نوع معماری مساکن بوده است. از طرفی، چند دهه ای است که در برخی از شهرهای ایران از جمله شهر تبریز، رشد سریع شهری باعث نمایان شدن مسائل و معضلات شهری بسیاری شده است کهمی توان اهمیت این مساله را در بحران های زیست محیطی و مصرف بی رویه سوختهای فسیلی به وضوح مشاهده کرد. به عبارتی، اکنون نوع ساختو ساز و شکل معماری غیر همساز با اقلیم، در تشدید روند تخریبیمذکور، بیش از پیش حائز اهمیت گردیده است. هدف تحقیق حاضر شناختویژگی های شاخص اقلیمی حاکم بر منطقه و تاثیرات شاخص آن در معماریمساکن منطقه، به ویژه شهرستان تبریز بوده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از روش میدانی برای عکس برداری، مصاحبه با ساکنین و افراد مطلع و;.. استفاده شده است. در بخش دیگر تحقیق ازروش اسنادی بصورت مراجعه به سایتها، مقالات، کتب و سازمان های مرتبط بهره گیری شده است. بررسی ها نشان می دهد که در ساخت و سازهای مساکن و نیز شکل معماری بناها، شرایط اقلیمی از دیرباز مورد توجه معماران و سازندگان بوده است

توضیحات بیشتر