فایل ورد مقاله مدل ICONA جهت پهنه بندي خطر فرسايش آبي با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست 8 سال 2013 و GIS (مطالعه موردي: حوزه آبخيز باباولي سياهکل)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مدل ICONA جهت پهنه بندي خطر فرسايش آبي با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست 8 سال 2013 و GIS (مطالعه موردي: حوزه آبخيز باباولي سياهکل) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مدل ICONA جهت پهنه بندي خطر فرسايش آبي با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست 8 سال 2013 و GIS (مطالعه موردي: حوزه آبخيز باباولي سياهکل)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مدل ICONA جهت پهنه بندي خطر فرسايش آبي با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست 8 سال 2013 و GIS (مطالعه موردي: حوزه آبخيز باباولي سياهکل)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مدل ICONA جهت پهنه بندي خطر فرسايش آبي با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست 8 سال 2013 و GIS (مطالعه موردي: حوزه آبخيز باباولي سياهکل) :


محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:22
نویسنده(ها):
حمیده کاوسی کلاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
میرمسعود خیرخواه زرکش – استادیار دانشگاه علوم تحقیقات تهران
سیدعلی المدرسی – استادیار دانشگاه آزاد یزد

چکیده:
در میان فرایندهای مخلتف تخریب زمین، فرسایش خاک بزرگترین تهدید برای حفاظت از خاک و آب است. بنابراین بررسی و هنه بندی فرسایش با استفاده از روش ها و تکنیک های دقیق تر برای مطالعه و ارزشیابی فرایند تخریب و فرسایش با هدف حفاظت منابع آب و خاک ضروری می نماید. در این تحقیق بر آن شدیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 و قابلیت های GIS و تلفیق این دو فناوری در مدل ICONA به پهنه بندی خطر فرسایش آبی در حوزه آبخیز باباولی سیاهکل در سال 2013 بپردازیم. بر این اساس پس از تهیه نقشه شیب و لایه سطوح سنگی و همپوشانی آنها در GIS لایه قابلیت فرسایش پذیری بدست آمد. سپس با استفاده از تصاویر ماهواره ای، نقشه کاربری اراضی سال 2013 و نقشه پوشش گیاهی با استفاده از شاخص SAVI بدست آمد و تلفیق شد و لایه حفاظت خاک بدست آمد. در نهایت نقشه پهنه بندی خطر فرسایش در سال 2013 با 4 کلاس خطر فرسایش خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد حاصل گردید. صحت سنجی نتایج با استفاده از بازدید میدانی و برداشت نقاط کنترل زمین گویای صحت کلی برابر 0/85 و ضریب کاپای برابر 0/83 برآورد گردید که قابل قبول بود.

توضیحات بیشتر