فایل ورد مقاله مرمت بافت هاي فسوده مسکوني (نمونه مورد مطالعه: محدوده گوسفند ميدان قزوين)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مرمت بافت هاي فسوده مسکوني (نمونه مورد مطالعه: محدوده گوسفند ميدان قزوين) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مرمت بافت هاي فسوده مسکوني (نمونه مورد مطالعه: محدوده گوسفند ميدان قزوين)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مرمت بافت هاي فسوده مسکوني (نمونه مورد مطالعه: محدوده گوسفند ميدان قزوين)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مرمت بافت هاي فسوده مسکوني (نمونه مورد مطالعه: محدوده گوسفند ميدان قزوين) :


محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
سیده نسیم نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، داننشکده معامری و شهرسازی دانشگا بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده:
فرسودگی کالبدی و عملکردی که در نتیجه ی تحولات به وجود آمده در عرصه های گوناگون زندگی شهری و عدم انطباق فضا با تحولاتف در بخش هایی از شهر پدیدار گشته، معضلاتی را در سطوح گوناگون جامعه شهری به وجود آورده است. در این میان عمده ترین مسئله در بافت های فرسوده مسکونی را می توانف کاهش ارزش های سکونتی و افزایش تقاضا به منظور خروج از بافت دانست. از سوی دیگر نوسازی در این محدده ها، عمدتاً با دید سودجویانه و بدون اعمال نظارت کافی صورت می پذیرد که مسائل متعددی را به همراه خواهد داشت. هدف از انجام این پزوهش بازشناسی عناصر عمده نیازمند طراحی در بافت های فرسوده مسکونی و بیان روند مناسب تهیه طرح به صورتی سازمان یافته، به منظور ارتقاء ارزش های سکونتی در بافت، می باشد. مقاله حاضر در پی آن است که بافت فرسوده گوسفند میدان قزوین را در این راستا مورد بررسی و طراحی قراردهد؛ بافتی مسکونی و فاقد عناصر واجد ارزش تاریخی که مشکلات کالبدی- بصری در ان به وضوح نمایان است. یافته های پژوهش که به روش توصیفی- مطالعه موردی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مشاهده انجام پذیرفته است، راه مرکز- خدمات و مسکن را سه عنصر اساسی در مرمت بافت های فرسوده مسکونی می داند که در طراحی هر یک اصول خاصی را باید مد نظر قرار داد. روند طراحی شامل سلسله اقدامات فرایند طراحی می باشد که بهبود ابعاد فضایی را بر پایه سه عنصر مذکور و با تکیه بر مشارکت مردمی بالخص در اجرای طرح، ممکن می سازد.

توضیحات بیشتر