فایل ورد مقاله رابطه ميان تورم و نااطميناني تورم

لینک دانلود

فایل ورد مقاله رابطه ميان تورم و نااطميناني تورم دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله رابطه ميان تورم و نااطميناني تورم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله رابطه ميان تورم و نااطميناني تورم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله رابطه ميان تورم و نااطميناني تورم :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
تعداد صفحات:26
نویسنده(ها):
عذرا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران (نویسنده مسئو
حسن فرازمند – دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
عذرا بیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

چکیده:
بررسی تورم از موضوعات مهم در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصاد ملی هر کشور است. بررسی نظری و تجربی تورم نان می دهد، تورم بعنوان متغیر هدف، تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد که بسیاری از آنها قابل شناسایی و اندازه گیری انفرادی نیستند. بنابراین، تفکیک اثر جمعی این گونه عوامل به عنوان متغیرهای غیر قابل کنترل از متغیرهای کنترل مهم است. بدین منظور این مقاله رابطه تورم و نااطمینانی تورم را در ایران با استفاده از مدلهای GARCH و داده های ماهیانه 1369-1390 (از فروردین 1369 تا اسفند 1390) بررسی می کند. ابتدا مدل تورم و نااطمینانی در چارچوب الگویهای گارچ تصریح شده، سپس الگوی اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews.6 برآورد گردید و نتایج کمی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی در چارچوب شوکهای مثبت و منفی دارای اثرات نامتقارن بوده و اثر اهرمی در اقتصاد ایران وجود دارد. همچنین، نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که تورم، علیت گرنجری نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران بوده ولی عکس آن برقرار نیست.

توضیحات بیشتر