فایل ورد مقاله مدلسازي تعادل فازي بخار-مايع انفورميلمورفولين با متازايلن و1و 3و 5-تريمتيلبنزن با استفاده از معادله حالتCPA

لینک دانلود

فایل ورد مقاله مدلسازي تعادل فازي بخار-مايع انفورميلمورفولين با متازايلن و1و 3و 5-تريمتيلبنزن با استفاده از معادله حالتCPA دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مدلسازي تعادل فازي بخار-مايع انفورميلمورفولين با متازايلن و1و 3و 5-تريمتيلبنزن با استفاده از معادله حالتCPA کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مدلسازي تعادل فازي بخار-مايع انفورميلمورفولين با متازايلن و1و 3و 5-تريمتيلبنزن با استفاده از معادله حالتCPA،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مدلسازي تعادل فازي بخار-مايع انفورميلمورفولين با متازايلن و1و 3و 5-تريمتيلبنزن با استفاده از معادله حالتCPA :


محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
حسین محمودجانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی – دانشگاه خلی
امیرعباس ایزدپناه – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی – دانشگاه خلیج فارس بوشهر
شهریار عصفوری – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی – دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:
خواص ترمودینامیکی و تعادل فازی مخلوطهای تجمعی اغلب نمیتوانند با مدلهای مرسوم از قبیل معادلات حالت مکعبی مدل شوند. معادله حالت مکعبی/تجمعیCPAمعادله حالتی است که معادله حالت مکعبیSRKرا با عبارت تجمعی معادلهSAFTترکیب میکند. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از دادههای آزمایشگاهی فشار بخار و حجم مایع اشباع انفرمیلمورفولینNFM)پارامترهای معادله حالتCPAبه دست میآید. سپس محاسبات مربوط به نقطه حباب برای تعادل فازی بخار-مایع برای سیستمهای حاوی ان- فرمیلمورفولین به کار گرفته شد. پارامتر برهمکنش برای سیستمهای دوجزئی انفرمیلمورفولین -هیدروکربن استخراج شده و نتایج شبیه سازی با دادههای آزمایشگاهی مقایسه و طرحهای تجمعی مناسب برای انفرمیل مورفولین معرفی شده است

توضیحات بیشتر