فایل ورد مقاله شبيه سازي جذب همزمان دياکسيدکربن و سولفيد هيدروژن توسط محلول متيل دياتانول آمين در ستون ساختاري

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شبيه سازي جذب همزمان دياکسيدکربن و سولفيد هيدروژن توسط محلول متيل دياتانول آمين در ستون ساختاري دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شبيه سازي جذب همزمان دياکسيدکربن و سولفيد هيدروژن توسط محلول متيل دياتانول آمين در ستون ساختاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شبيه سازي جذب همزمان دياکسيدکربن و سولفيد هيدروژن توسط محلول متيل دياتانول آمين در ستون ساختاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شبيه سازي جذب همزمان دياکسيدکربن و سولفيد هيدروژن توسط محلول متيل دياتانول آمين در ستون ساختاري :


محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
احد قائمی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران
شاهرخ شاه حسینی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ا
محمدامین ثباتی – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران

چکیده:
در این مقاله، فرآیند جذب همزمان گازهای سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن در محلول متیل دی اتانول آمین در برج پرشده ساختاری مدلسازی و شبیه سازی شده است. برای مدلسازی فرآیند از یک مدلدینامیکی غیر تعادلی استفاده شده است. معادلات حاصل از مدلسازی فرآیند شامل معادلات انتقال جرم و حرارت که منجر به معادلات دیفرانسیلی پارهای شده است. برای حل معادلات در جهت محور برج انفصالسازی انجام گرفته و معادلات به طور همزمان توسط روش خطوط 1 حل شدهاند. مدل ارائه شده قابلیت ارائه پروفایل دما، غلظت اجزاء در دو فاز در طول برج و در زمانهای مختلف را دارا بوده و علاوه بر ارائه نتایج حالتپایا نتایج حالت دینامیکی نیز ارائه میدهد. برای ارزیابی مدل ارائه شده، فرآیند جذب سولفید هیدروژن و دی اکسیدکربن در یک ستون ساختاری شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی فرآیند با نتایج تجربی مقایسه شده و نشان میدهد که مدل به خوبی رفتار پایا و دینامیکی فرآیند را پیش بینی مینماید.

توضیحات بیشتر