فایل ورد مقاله بررسي تنوع زيستي ماهيان اکوسيستم هاي آبي مناطق نيمه خشک (مطالعه موردي: رودخانه قشلاق)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي تنوع زيستي ماهيان اکوسيستم هاي آبي مناطق نيمه خشک (مطالعه موردي: رودخانه قشلاق) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي تنوع زيستي ماهيان اکوسيستم هاي آبي مناطق نيمه خشک (مطالعه موردي: رودخانه قشلاق)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي تنوع زيستي ماهيان اکوسيستم هاي آبي مناطق نيمه خشک (مطالعه موردي: رودخانه قشلاق)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي تنوع زيستي ماهيان اکوسيستم هاي آبي مناطق نيمه خشک (مطالعه موردي: رودخانه قشلاق) :


محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
مهرداد حسن خانی – دانشجوی کارشناسی­ارشد بوم­شناسی آبزیان دانشکده منابع­طبیعی، دانشگ
یزدان کیوانی – عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشکده منابع­طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
نصرا.. محبوبی صوفیانی – عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشکده منابع­طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
تنوع زیستی ماهیان رودخانه قشلاق از سرشاخه های مهم رودخانه سیروان (یکی از زیر حوضه های دجله) در سال 1390 در 2 فصل بهار و تابستان در 5 ایستگاه بررسی شد. از مجموع 597 ماهی صید شده، 8 گونه در 2 خانواده شناسایی شدند که عبارتند از: Garra rufa, Hemicultur ,Alburnus mossulensis Squalius cephalus, Capoeta trutta, , Ctenopharyngodon idella, leucisculus, Pseudorasbora parva, Oxynemacheilus sp. بیشترین تنوع گونه ای به خانواده کپورماهیان اختصاص داشت. انواع گونه های بومی از غیر بومی بیشتر بوده و شاخص تنوع گونه ای، غنای گونه ای و غالبیت گونه ای به ترتیب در ایستگاه شماره 1 ( 1/37 ، 0/43 ،0/57 )، ایستگاه شماره 2 ( 36/343 ، 1/2 ، 0/77 )، ایستگاه شماره 3 ( 1/65 ، 0/63 ، 0/64 ) ایستگاه شماره 4 ( 1/47 ، 0/65 ، 0/59 )، ایستگاه شماره 5 ( 1/88 ، 0/82 ، 0/69 ) می باشد. نمونه برداری با استفاده از وسایل گوناگون صیادی (تور پرتابی با چشمه 5/1 سانتیمتری، تورهای پره با چشمه های 1 سانتیمتری و 5 میلیمتری، ساچوک با چشمه 5 میلیمتری و دستگاه الکتروشوکر) انجام گرفته و نمونه های صید شده در فرمالین 10 تثبیت شده و سپس به آزمایشگاه منتقل شدند و به وسیله کلیدهای شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند. در این بررسی ایستگاه شماره 2 پشت سد وحدت سنندج قرار داشت و دارای بیشترین تنوع گونه ای، غنای گونه ای و غالبیت گونه ای بود.

توضیحات بیشتر