فایل ورد مقاله بررسي چگونگي رشد و توليد متابوليت‌ها در محيط‌هاي کشت حاوي ساکاروز

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي چگونگي رشد و توليد متابوليت‌ها در محيط‌هاي کشت حاوي ساکاروز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي چگونگي رشد و توليد متابوليت‌ها در محيط‌هاي کشت حاوي ساکاروز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي چگونگي رشد و توليد متابوليت‌ها در محيط‌هاي کشت حاوي ساکاروز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي چگونگي رشد و توليد متابوليت‌ها در محيط‌هاي کشت حاوي ساکاروز :


محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
میترا نقدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
اکرم زمانی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
کیخسرو کریمی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
ساناز بهنام – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
در سال های اخیر تولید اتانول از منابع تجدید‌ پذیر به عنوان یک منبع سوختی مورد بررسی قرار گرفته است. مواد خام مورد استفاده جهت تولید بیواتانول به سه دسته کلی؛ قندهای ساده، مواد نشاسته ای و مواد لیگنوسلولزی تقسیم می‌شوند. زیگومایست ها از جمله‌ی میکروارگانیسم‌هایی هستند که قادر به تولید متابولیت های مختلف همچون اتانول و گلیسرول می باشند. همچنین زیست توده این قارچ ها منبع مناسبی برای تولید کیتوزان می باشد. در این تحقیق، قابلیت رشد و تولید اتانول سه سویه از قارچ‌های خانواده زیگومایست‌ها بر روی محیط‌های کشت حاوی ساکاروز بررسی شده است. اسپور قارچ‌های رایزوپوس اورایزه، موکور همیلیس و موکور ایندیکوس به محیط مایعی شامل ساکاروز به عنوان منبع انرژی و کربن منتقل شدند و روند رشد قارچ در دمای °C 32 و 5/5 = pH به مدت 48 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. غلظت ساکاروز در ابتدای محیط‌های کشت 50 (گرم/ لیتر) بود، که این میزان در پایان آزمایش برای قارچ رایزوپوس اورایزه به حدود 16(گرم/ لیتر)، برای موکور همیلیس به حدود 19 (گرم/ لیتر) و برای قارچ موکور ایندیکوس به حدود 5/21 (گرم/ لیتر) رسید، که می‌توان نتیجه گرفت که هر سه سویه قارچ‌های زیگومایست بیش از نصف ساکاروز اولیه را مصرف کردند. توانایی قارچ‌های مذکور جهت تولید اتانول تحت شرایط هوازی و با استفاده از سه محیط کشت مختلف از هر سه سویه قارچ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت اتانول بین 7/2-3/0 (گرم/ لیتر) بود و رایزوپوس اورایزه بیشتر از سایر سویه‌ها اتانول تولید کرد. بازده اتانول تولیدی در حدود 08/0-01/0 (گرم/ گرم ساکاروز مصرف شده) و بازده زیست توده تولیدی بین 21/0-01/0 (گرم/ گرم ساکاروز مصرف شده) در محیط‌ کشتهای مختلف بود. همچنین میزان فسفات و پروتئین موجود در زیست توده تولید شده اندازه‌گیری و مشخص شد که زیست توده خشک این سویه‌ها شامل 41-2% فسفات و 47-20% پروتئین می‌باشد. در ضمن این بازده‌ها با مقادیر گزارش شده مربوط به محیط کشت های حاوی گلوکز قابل مقایسه است. علی رقم توانایی‌ها و مزایای فراوان تولید قارچ بر پایه ساکاروز که از جمله آن‌ها زیست‌توده با ارزش بالا می‌باشد و با وجود اینکه میزان ساکاروز مصرفی قابل توجه است، ولی این قارچ‌ها راندمان بالایی در تولید اتانول با استفاده از ساکاروز ندارند. لازم به ذکر است که در پژوهش‌های گذشته عنوان شده است که این گونه از قارچ‌ها قادر به مصرف ساکاروز نمی‌باشند ولی در این تحقیق بررسی شد که قارچ‌ها، ساکاروز را نیز به خوبی مصرف می‌کنند.

توضیحات بیشتر