فایل ورد مقاله مقايسه نقشه شدت کيفي فرسايش تهيه شده با مدل ژئومرفولوژي و مدل پسياک ( مطالعه موردي :حوزه آبخيز زنوزچاي)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مقايسه نقشه شدت کيفي فرسايش تهيه شده با مدل ژئومرفولوژي و مدل پسياک ( مطالعه موردي :حوزه آبخيز زنوزچاي) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مقايسه نقشه شدت کيفي فرسايش تهيه شده با مدل ژئومرفولوژي و مدل پسياک ( مطالعه موردي :حوزه آبخيز زنوزچاي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مقايسه نقشه شدت کيفي فرسايش تهيه شده با مدل ژئومرفولوژي و مدل پسياک ( مطالعه موردي :حوزه آبخيز زنوزچاي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مقايسه نقشه شدت کيفي فرسايش تهيه شده با مدل ژئومرفولوژي و مدل پسياک ( مطالعه موردي :حوزه آبخيز زنوزچاي) :


محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
لیلا کاشی زنوزی – دانش آموحته کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی –آبخیزداری ، دانش
حسن احمدی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی اکبر نظری – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:
مدل ژئومرفولوژی کیفی از 25 سال پیش تا کنون در دانشکده منابع طبیعی برای شرایط اقلیمی و ژئومرفولوژی گوناگونی در ایران مورد استفاده قرار گرفته و نتایج خوبی در بر داشته است. براساس این مدل، روش AHP برای محاسبات کمی معیارهای موثر در فرسایش استفاده شد. سلسله مراتبی مورد استفاده بر اساس روش ژئومرفولوژی با 6 معیار پوشش گیاهی، خاکشناسی، توپوگرافی، کاربری اراضی، اقلیم، زمین شناسی ساخته شد. پس از تعیین وزن یا اهمیت هر یک از شاخص ها و معیار ها، نقشه شدت فرسایش ویژه تهیه شد و با نقشه شدت کیفی فرسایش که با مدل پسیاک تهیه شده بود مقایسه گردید. نتایج آزمون آماری نشان داد میزان صحت نقشهی شدت کیفی فرسایش در مدل ژئومرفولوژی 92% ، و شاخص کاپا 0/88 می باشد. در حالی که مقادیر مزبور در نقشه شدت کیفی فرسایش با مدل پسیاک به ترتیب 66% و 0/4 به دست آمد.

توضیحات بیشتر