فایل ورد مقاله بررسي ميزان پراکسيداسيون چربيها و فعاليت آنزيم سوپر اکسيد دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوري گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبياري با آب شور

لینک دانلود

فایل ورد مقاله بررسي ميزان پراکسيداسيون چربيها و فعاليت آنزيم سوپر اکسيد دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوري گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبياري با آب شور دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي ميزان پراکسيداسيون چربيها و فعاليت آنزيم سوپر اکسيد دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوري گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبياري با آب شور کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي ميزان پراکسيداسيون چربيها و فعاليت آنزيم سوپر اکسيد دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوري گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبياري با آب شور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي ميزان پراکسيداسيون چربيها و فعاليت آنزيم سوپر اکسيد دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوري گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبياري با آب شور :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
اعظم برزوئی – استادیار پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
علی اسکندری – استادیار پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
فاطمه آجیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد- تهران

چکیده:
به منظور بررسی اثر شوری در سه مرحله رشدی بر فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز ومیزان مالوندآلدئید دو رقم گندم، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی هسته ای کرج اجراء شد. تیمار مرحله رشد (پنجه زنی، گرده افشانی و 10 روز پس از گرده افشانی) در پلات اصلی و ترکیب دو رقم گندم به نامهای بم (مقاوم به تنش شوری) و تجن (حساس به تنش شوری) به همراه پنج تیمار شوری (0، 6، 8، 10 و 12 دسی زیمنس بر متر) به صورت فاکتوریل در پلاتهای فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان داد اعمال تنش شوری در طول فصل رشد سبب کاهش مقدار مالوندآلدئید (MDA) گردید. فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز (SOD) نیز در شرایط آبیاری با آب شور به طور معنی داری افزایش یافت. نتایج حاکی از آن بود که رقم مقاوم بم که در شرایط تنش شوری از مالوندآلدئید پائین تری برخوردار بود، بیشترین فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز را نیز در مقایسه با رقم تجن از خود نشان داد. بنابراین به نظر می رسد ارزیابی واکنش برخی از صفات فیزیولوژیک در مهم ترین مراحل رشدی گیاه در تعیین میزان تحمل به شوری ارقام گندم موثر باشد.

توضیحات بیشتر