فایل ورد مقاله اثرات سرب بر برخي صفات مورفولوژيکي Acasia victoria

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله اثرات سرب بر برخي صفات مورفولوژيکي Acasia victoria دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اثرات سرب بر برخي صفات مورفولوژيکي Acasia victoria  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اثرات سرب بر برخي صفات مورفولوژيکي Acasia victoria،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اثرات سرب بر برخي صفات مورفولوژيکي Acasia victoria :


محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
علی مهدوی – عضو هیئت علمی گروه علوم جنگل؛دانشکده کشاورزی،دانشگاه ایلام
خدیجه خرمن دار – کارشناس ارشد بیابانزدایی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه ایلام

چکیده:
فعالیت های انسان مقادیر قابل توجه ای از آلاینده های مختلف، از جمله فلز سنگین سرب را به منابع خاک، آب و هوا دارد می کند که تهدید جدی برای موجودات زنده محسوب می شود. یکی از روش های نوین برای برطرف اردن این نوع آلودگی ها استفاده از گیاهان مختلف یا همان گیاه پالایی است. در این تحقیق به منظور بررسی مقاومت و اثر جذب سرب بر صفات مورفولوژی نهال های A. victoria ، نهال های سه ماهه این گونه به مدت 35 روز در یک طرح کاملا تصادفی در سه تکرار با پنج غلظت از محلول سرب ( صفر- 50 – 250 – 500 – 1000 PPm ) تحت تیمارهای آبیاری قرار گرفتند. سپس نمونه ها برداشت شدند و برخی از صفات مورفولوژی آنها بررسی شد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS ( نسخه 16 ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. آزمون های آماری تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و مقایسه میانگین ها به روش LSD در سطح احتمال 5 % استفاده شد. نتایج حاصله از تجزیه واریانس نشان داد که صفاتی مانند ارزش تحمل، وزن تر ساقه، وزن تر کل، وزن خشک ساقه، وزن خشک کل، طول ساقه، قطر یقه، ارتفاع گیاه، تعداد برگ، تنش تحمیل شده، شاخص مقاومت گیاه، محتوای آب در واحد سطح برگ، وزن تر برگ و سطح ویژه برگ به طور معنی داری تحت تاثیر سرب قرار گرفتند. علامت های مورفولوژی سمیت سرب با کلروز شدن، تغییر رنگ ریشه، کاهش شادابی و زنده مانی قابل ملاحظه بود. در پایان بر اساس نتایج حاصل از مطالعه درختچه بیابانی A. victoria را می توان به عنوان یک گونه مناسب در گیاه پالایی خاک های آلوده به سرب پیشنهاد کرد.

توضیحات بیشتر