فایل ورد مقاله بررسي ميزان توليد ساختارهاي کلاله مانند از ريزنمونه هاي گلي زعفران در محيط کشتهاي حاوي ترکيبات هورموني مختلف

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي ميزان توليد ساختارهاي کلاله مانند از ريزنمونه هاي گلي زعفران در محيط کشتهاي حاوي ترکيبات هورموني مختلف دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي ميزان توليد ساختارهاي کلاله مانند از ريزنمونه هاي گلي زعفران در محيط کشتهاي حاوي ترکيبات هورموني مختلف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي ميزان توليد ساختارهاي کلاله مانند از ريزنمونه هاي گلي زعفران در محيط کشتهاي حاوي ترکيبات هورموني مختلف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي ميزان توليد ساختارهاي کلاله مانند از ريزنمونه هاي گلي زعفران در محيط کشتهاي حاوي ترکيبات هورموني مختلف :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
پروانه محمودی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
احمد معینی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سید مجتبی خیام نکویی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
قاسم حسینی سالکده – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. پژوهشکده رویان

چکیده:
زعفران (Crocus cativus L.) گیاهی تریپلوئید، با رشد رویشی از طریق کورم میباشد. با توجه به رشد رویشی کند زعفران و آلودگی بنه های تولید شده به ویروسهای گوناگون میتوان از طریق روشهای کشت بافت، زعفران را درشرایط درون شیشه ای و مستقیماً تولید کرد. به این منظور در آزمایشی اثر 3 محیط کشت مختلف (LS ،MS و B5) با ترکیبات هورمونی مختلف از 3 هورمون اکسین (NAA, 2,4,D, IBA) و 3 هورمون سیتوکنین (BAP, KIN, ZAT) روی ریزنمونه های مختلف گل (کلاله سفیدرنگ، کلاله زرد رنگ، قرمز رنگ، خامه، تخمدان، گلبرگ و پرچم) مطالعه شد. نتایج آزمایشهای انجام شده نشان دادند که ریز نمونه های تخمدان بیشترین تعداد ساختارهای کلاله مانند را در محیط B5 محتوی 5mgl^-1 از NAA و 5mgl^-1 از BAP مشاهده شد. بلندترین کلاله های تولید شده از ریزنمونه تخمدان در محیط B5 حاوی 10mgl^-1 از NAA و 10mgl^-1 از BAP مشاهده شدند. نتایج این مطالعه و تولید درون شیشه ای ساختارهای کلاله مانند نوید بخش امکان تولید درون شیشه ای زعفران و غلبه بر مشکلات کشت مزرعه ای زعفران است.

توضیحات بیشتر