فایل ورد مقاله اثر زمان نشاکاري بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ارقام برنج (Oryza Sativa L.)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله اثر زمان نشاکاري بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ارقام برنج (Oryza Sativa L.) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اثر زمان نشاکاري بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ارقام برنج (Oryza Sativa L.)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اثر زمان نشاکاري بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ارقام برنج (Oryza Sativa L.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اثر زمان نشاکاري بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ارقام برنج (Oryza Sativa L.) :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
محمد حسین ندیمی دفرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
مسعود اصفهانی – دانشیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
علی اعلمی – استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
فرناز فرجی – دانشجوی دکترای دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:
به منظور بررسی اثر زمان نشاکاری بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ارقام برنج، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در شهر رستمآباد شهرستان رودبار استان گیلان در بهار سال 1392 اجرا شد. سه تاریخ کاشت ( 20 اردیبهشت، 7 خرداد و 27 خرداد) در کرتهای اصلی و سه رقم برنج (خزر، گوهر و هاشمی) به صورت کرتهای فرعی در نظر گرفته شدند. در این آزمایش صفات میزان انتقال مجدد، کارایی انتقال مجدد، سهم انتقال مجدد، میزان فتوسنتز جاری، سهم فتوسنتز جاری و کارآیی فتوسنتز جاری و عملکرد دانه ارقام برنج اندازه گیری شدند. نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین میزان انتقال مجدد ( 277 گرم در متر مربع) مربوط به تاریخ کاشت دوم و رقم گوهر بود. بالاترین عملکرد دانه نیزمربوط به رقم گوهر در تاریخ های کاشت اول و دوم (به ترتیب 7653 و 7340 کیلوگرم در هکتار) بدست آمد. بر اساس نتایج آزمایش حاضر به نظر میرسد که در ارقام اصلاح شده تاریخهای نشاکاری اول و دوم ( 20 اردیبهشت و 7 خرداد ) باعث افزایش مولفه های انتقال مجدد ماده خشک به دانه های در حال پرشدن و افزایش عملکرد دانه میشود.

توضیحات بیشتر