فایل ورد مقاله واکنشهاي مورفولوژيکي و فزيولوژيکي گياه دارويي شاه اسپرم(Tanacetum balsamitaL)در پاسخ به محلول پاشي برگي اسيدآمينه ها

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله واکنشهاي مورفولوژيکي و فزيولوژيکي گياه دارويي شاه اسپرم(Tanacetum balsamitaL)در پاسخ به محلول پاشي برگي اسيدآمينه ها دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله واکنشهاي مورفولوژيکي و فزيولوژيکي گياه دارويي شاه اسپرم(Tanacetum balsamitaL)در پاسخ به محلول پاشي برگي اسيدآمينه ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله واکنشهاي مورفولوژيکي و فزيولوژيکي گياه دارويي شاه اسپرم(Tanacetum balsamitaL)در پاسخ به محلول پاشي برگي اسيدآمينه ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله واکنشهاي مورفولوژيکي و فزيولوژيکي گياه دارويي شاه اسپرم(Tanacetum balsamitaL)در پاسخ به محلول پاشي برگي اسيدآمينه ها :


محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
سجاد اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی
عباس حسنی – دانشیارگروه باغبانی دانشگاه ارومیه
میر حسن رسولی صدقیانی –

چکیده:
پاسخ شاه اسپرم (Tanacetum balsamita L.) به محلول پاشی برگی اسیدگلوتامیک و اسیدآسپارتیک در غلظت های 50،100 و 200 میلیگرم در لیتر و شاهد (محلولپاشی با آب مقطر) در آزمایشی گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی بر ارتفاع بوته، تعداد برگ، سطح برگ، محتوای (K و P ،N) درصد و عملکرد و اسانس مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین مقدار صفات مورد مطالعه در تیمارهای 200 میلیگرم در لیتر اسیدآمینه ها محلول پاشی شده بدست آمد و بیشترین درصد اسانس و محتوای فسفر برگ در تیمار شاهد بدست آمد. نتایج نشان میدهند که شاه اسپرم پاسخ مثبتی به محلول پاشی اسیدآمینه ها نشان داده است.

توضیحات بیشتر