فایل ورد مقاله اثر زمانهاي مختلف کاربرد آب داغ بر شکست خواب بذر ختمي (Althaea officinalis)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله اثر زمانهاي مختلف کاربرد آب داغ بر شکست خواب بذر ختمي (Althaea officinalis) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اثر زمانهاي مختلف کاربرد آب داغ بر شکست خواب بذر ختمي (Althaea officinalis)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اثر زمانهاي مختلف کاربرد آب داغ بر شکست خواب بذر ختمي (Althaea officinalis)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اثر زمانهاي مختلف کاربرد آب داغ بر شکست خواب بذر ختمي (Althaea officinalis) :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
سید علیرضا شریف آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،
رضا صدرآبادی حقیقی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مجید عباس پور – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:
به منظور بررسی اثر مدت زمان مناسب تیمار آب داغ ( 85 درجه سانتی گراد) برای شکستن خواب بذر ختمی آزمایشی در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال 1392 انجام شد. در این تحقیق اثر اسکارفیکاسیون با آب داغ، (در بازه زمانی 1 الی 7 دقیقه) جهت بر طرف کردن خواب بذر ختمی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح کاملاٌ تصادقی در چهار تکرار انجام شد. که در آن عامل اول پوسته بذر( حذف یا عدم حذف پوسته) و عامل دوم زمان استفاده از تیمار آب داغ 85 درجه سانتی گراد بود. صفات مورد مطالعه شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانی زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، بنیه بذر و متوسط جوانه زنی روزانه بود. نتایج نشان داد اثر اصلی پوسته بر تمامی صفات مورد مطالعه معنی دار بود. درتمام صفات مورد مطالعه حذف پوسته بذر باعث افزایش صفات جوانه زنی شد. اثر مدت زمان تیمار با آب داغ نیز بر تمامی صفات معنی دار بود. قرار دادن بذور در آب داغ به مدت 4 دقیقه باعث افزایش درصد وسرعت جوانه زنی بذور نسبت به تیمار شاهد شد. در بررسی صفات طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر و همچنین متوسط جوانه زنی روزانه نیز قرار دادن بذر به مدت 4 دقیقه باعث افزایش معنی دار این صفات شد. قرارگرفتن بیشتر این بذور در آب داغ باعث کاهش محسوس این صفات نسبت به شاهد و مرگ گیاهچه های ختمی شد. در تمامی این صفات بذور بدون پوسته نسبت به بذور با پوست در همان مدت زمان دارای برتری بودند. در نتیجه آب داغ به مدت 4 دقیقه اثر مطلوبی بر شکست خواب بذور ختمی دارد و تیمار بذور بیشتر از این مدت زمان با آب داغ باعثاز بین رفتن گیاهچه ها می شود

توضیحات بیشتر