فایل ورد مقاله بررسي اثر آبياري و مصرف مقادير ازت حاکم بر گياه مادري بر بنيه بذر ذرت هيبريد سينگل کراس 704 با استفاده از آزمون هدايت الکتريکي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي اثر آبياري و مصرف مقادير ازت حاکم بر گياه مادري بر بنيه بذر ذرت هيبريد سينگل کراس 704 با استفاده از آزمون هدايت الکتريکي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي اثر آبياري و مصرف مقادير ازت حاکم بر گياه مادري بر بنيه بذر ذرت هيبريد سينگل کراس 704 با استفاده از آزمون هدايت الکتريکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي اثر آبياري و مصرف مقادير ازت حاکم بر گياه مادري بر بنيه بذر ذرت هيبريد سينگل کراس 704 با استفاده از آزمون هدايت الکتريکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي اثر آبياري و مصرف مقادير ازت حاکم بر گياه مادري بر بنيه بذر ذرت هيبريد سينگل کراس 704 با استفاده از آزمون هدايت الکتريکي :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
الهام فرهادی – دانشجوی دکترای زراعت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
آیدین حمیدی – عضو هیئت علمی(استادیار پژوهش) مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال(کرج)،
جهانفر دانشیان – عضو هیئت علمی(دانشیار پژوهش) مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (کرج)
امیر حسین شیرانی راد – عضو هیئت علمی(دانشیار پژوهش) مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (کرج)

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر دور آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر قوه نامیه، بنیه بذر و برخی از ویژگیهای مرتبط با بذرهای 704 تولیدی از لاین های مادری پژوهشی در سال زراعی 91 در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه و اردبیل (مغان) و آزمایشگاه مرکزی تجزیه بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج انجام گردید. طرح آزمایشی مورد استفاده کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار بود. در این طرح، اثر دور آبیاری (7، 11، 9 و 13 روز) به عنوان عامل اصلی و کود نیتروژن (66، 99، 132 و 165 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. به منظور بررسی اثر کم آبیاری مراحل مختلف رشد بر خصوصیات کیفی بذر حاصل از پایه مادری ذرت، بنیه بذور هیبرید سینگل کراس 704 حاصل از هر تیمار مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق هدایت الکتریکی بذر های حاصل از دو منطقه اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که سطوح کم آبیاری بر بنیه بذر تاثیر معنی داری داشته است. به طوری که بیشترین هدایت الکتریکی در هردو منطقه آزمایش از تیمار آبیاری 13 روز و کمترین آن از تیمار 7 روز مشاهده شد. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رشد که اعمال تنش خشکی در مزرعه علاوه بر کاهش موجب کاهش خصوصیات کیفی بذور تولیدی می گردد.

توضیحات بیشتر