فایل ورد مقاله مطالعه ساختار و تنوع جمعيت موجودات ماکروبنتوز در رودخانه بابلرود ( استان مازندران)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مطالعه ساختار و تنوع جمعيت موجودات ماکروبنتوز در رودخانه بابلرود ( استان مازندران) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مطالعه ساختار و تنوع جمعيت موجودات ماکروبنتوز در رودخانه بابلرود ( استان مازندران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مطالعه ساختار و تنوع جمعيت موجودات ماکروبنتوز در رودخانه بابلرود ( استان مازندران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مطالعه ساختار و تنوع جمعيت موجودات ماکروبنتوز در رودخانه بابلرود ( استان مازندران) :


محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
معصومه اسحقی نیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات بوم شناسی آبزیان شیلاتی، گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
رحمان پاتیمار – دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس
مهدی نادری جلودار – استادیار پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر، موسسه تحقیقات شیلات ایران
حجت الله جعفریان – دانشیارگروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:
این پژوهش به مدت یکسال، به منظور بررسی ساختار و تنوع جمعیت موجودات ماکروبنتوز در رودخانه بابلرود، در سال 1391،در 5 ایستگاه مطالعاتی انجام شد. نمونه ها در فرمالین 4% تثبیت و جهت شناسایی به آزمایشگاه منتقل شدند. در مجموع 14181 نمونه، شناسایی شد. راسته های شناسایی شده به ترتیب فراوانی شامل:Ephemeroptera,Diptera,pulmonata,Platyhelminthes,Coleoptera,Plecoptera,Oligochaeta,Trichoptera,Hirodinea,Hydracarina,Decapoda,Bivalvia,Neoroptera,Odonata,Prosobranchiata,Lepidoptera,بودند. در این بررسی، در مجموع، 6 گروه تغذیه ای Predator ،Scraper ،Shredder ،Collector-Gathering ،Collector-Filtering ،Collector-Gathering/Predator/Shredder ،شناسایی شدند. در این مطالعه، شاخصهای تنوع شانن وینر، غنای مارگالف و تشابه پیلو نیز محاسبه گردید.

توضیحات بیشتر