فایل ورد مقاله بررسي تاثيرنوع المان مدلسازي با المان ايزوپارامتريک سه بعدي و المان پوسته برپاسخ لرزه اي سدهاي بتني قوسي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي تاثيرنوع المان مدلسازي با المان ايزوپارامتريک سه بعدي و المان پوسته برپاسخ لرزه اي سدهاي بتني قوسي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي تاثيرنوع المان مدلسازي با المان ايزوپارامتريک سه بعدي و المان پوسته برپاسخ لرزه اي سدهاي بتني قوسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي تاثيرنوع المان مدلسازي با المان ايزوپارامتريک سه بعدي و المان پوسته برپاسخ لرزه اي سدهاي بتني قوسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي تاثيرنوع المان مدلسازي با المان ايزوپارامتريک سه بعدي و المان پوسته برپاسخ لرزه اي سدهاي بتني قوسي :


محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
عباس نائیجی – کارشناس ارشدسازه های هیدرولیکی دانشگاه زنجان
جواد مرادلو – استادیاردانشکده مهندسی عمران دانشگاه زنجان

چکیده:
دراین تحقیق تفاوت پاسخ های تحلیل لرزه ای سدهای بتنی قوسی درحالت استفاده ازالمان پوسته ای و المان سه بعدی ایزوپارامتریک آجری بررسی و بایکدیگر مقایسه شده است ازاین رو تحلیل دینامیکی سدبتنی قوسی ماروپوینت بادوالمان مختلف با احتساب اندرکنش سد و مخزن تحت زلزله های مختلف صورت گرفته است ازاندرکنش بین سد – پی و مخزن – پی صرفنظر شده بدنه سد به صورت پیوسته مدلسازی گشته و پی نیز صلب فرض شده است براین اساس نخست بدنه سد موردنظر با استفاده ازالمان آجری 20 گرهی مدلسازی شد و تحت مولفه های انقتالی چندزلزله مختلف موردتحلیل قرارگرفت سپس همین سد بااستفاده اهزالمان پوسته 8گرهی شبکه بندی و تحلیل گردید پاسخ های سد دردوحالت مختلف تعیین وبایکدیگر مقایسه شدند همچنین تاثیر نوع المان و الگوی انتگرال گیری برمقدارزمان محاسبات و حافظه موردنیاز بررسی و نتایج بایکدیگر مقایسه شدند نتایج نشان میدهد المان آجری درتعیین پاسخ های سد مقادیرکمتری نسبت به المان پوسته ای تخمین میزند درحالیکه درمقایسه با المان پوسته ای به زمان و حافظه موردنیا زکمتری نیاز دارد همچنین الگوی انتگرال گیری کاهش یافه به کاررفته درالمان آجری درتخمین پاسخ های سد درمقایسه با المان آآجری با الگوی 14نقطه یا و المان پوسته ای تفاوت چندانی نداشته ولی باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای درزمان محاسبات و حافظه میگردد لذا توصیه میشود درتحلیلهای سد های بتنی ازالمان آجری با الگوی انتگرال گیری کاهش یافته استفاده شود

توضیحات بیشتر