فایل ورد مقاله تاثير تيمار مدت زمان و غلظت اسيدسولفوريک (95%) بر کرک زدايي، توان جوانه زني و قدرت رويش پنبه رقم ورامين (Gossypium hirsutum L)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير تيمار مدت زمان و غلظت اسيدسولفوريک (95%) بر کرک زدايي، توان جوانه زني و قدرت رويش پنبه رقم ورامين (Gossypium hirsutum L) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير تيمار مدت زمان و غلظت اسيدسولفوريک (95%) بر کرک زدايي، توان جوانه زني و قدرت رويش پنبه رقم ورامين (Gossypium hirsutum L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير تيمار مدت زمان و غلظت اسيدسولفوريک (95%) بر کرک زدايي، توان جوانه زني و قدرت رويش پنبه رقم ورامين (Gossypium hirsutum L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير تيمار مدت زمان و غلظت اسيدسولفوريک (95%) بر کرک زدايي، توان جوانه زني و قدرت رويش پنبه رقم ورامين (Gossypium hirsutum L) :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
صالحه خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حشمت امیدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و گروه علوم وتکنولوژی بذر دانشگاه شاهد

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر تیمار مدت زمان و سطوح اسید سولفوریک بر دلینیته شدن، پارامترهای جوانه زنی و بنیه بذر پنبه، آزمایشی بصورت فاکتوریل در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در قالب طرح پایه کرتهای کاملاً تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. ماده آزمایشی، پتری دیش حاوی بذور پنبه دانه و عوامل آزمایشی شامل سطوح مختلف اسید سولفوریک و مدت زمان تیمار آن بود. عامل غلظت شامل 20 سطح مختلف اسید سولفوریک (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50، 55، 60، 65، 70، 75، 80، 85، 90، 95 و 96) بر حسب درصد و عامل مدت زمان (1، 5، 10، 15 و 20) بر اساس دقیقه تشکیل شدند. نتایج نشان داد سطوح غلظت اسیدسولفوریک بطور معنیداری بر طول ریشچه، طول ساقچه، وزن ترگیاهچه، وزن خشک گیاهچه ومیزان جوانه زنی بذر موثر بود. مقایسه میانگین نشان داد که اسید سولفوریک تا 25 درصد بیشترین تاثیر بر جوانه زنی داشت و پس از آن میزان جوانه زنی کاهش داشته و لذا سطوح بالاتر اثر ممانعت بیشتری روی رشد ساقه دارد. بهترین ترکیب تیماری از نظر قوه نامیه بذر در پرایمینگ اسیدسولفوریک 15 درصد و مدت زمان 5 دقیقه معرفی گردید.

توضیحات بیشتر