فایل ورد مقاله تحليل عددي تنش وتغييرشکل در سدهاي خاکي با توجه به نتايج ابزار دقيق موجود در بدنه سد وبررسي پايداري بدنه سد در اثر افت سريع آب مخزن مطالعه موردي سد بانه

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل عددي تنش وتغييرشکل در سدهاي خاکي با توجه به نتايج ابزار دقيق موجود در بدنه سد وبررسي پايداري بدنه سد در اثر افت سريع آب مخزن مطالعه موردي سد بانه دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل عددي تنش وتغييرشکل در سدهاي خاکي با توجه به نتايج ابزار دقيق موجود در بدنه سد وبررسي پايداري بدنه سد در اثر افت سريع آب مخزن مطالعه موردي سد بانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل عددي تنش وتغييرشکل در سدهاي خاکي با توجه به نتايج ابزار دقيق موجود در بدنه سد وبررسي پايداري بدنه سد در اثر افت سريع آب مخزن مطالعه موردي سد بانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل عددي تنش وتغييرشکل در سدهاي خاکي با توجه به نتايج ابزار دقيق موجود در بدنه سد وبررسي پايداري بدنه سد در اثر افت سريع آب مخزن مطالعه موردي سد بانه :


محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات:33
نویسنده(ها):
محمد شریفی پور – استادیاردانشگاه رازی کرمانشاه
بهروز احمدی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک،دانشگاه آزاد کردستان قروه
بهمن احمدی – کارشناس ارشدسازه
زانیار ضمیران – کارشناس سدوشبکه

چکیده:
کنترل ایمنی وپایداری سدهای خاکی از نظر امنیت اجتماعی واقتصادی؛ از اهمیت بسزایی در دوره بهره برداری برخوردار است. برای این منظور پارامترهای فیزیکی مهمی در سدهای خاکی اندازه گیری می شوند که از مهمترین آنها؛جابه جایی ها،تغییر شکلهاو تنشهاست. سد خاکی بانه از نوع خاکی غیر همگنبوده ودر استان کردستان واقع شده است. در این تحقیق تغییر شکلهای قائم)نشست( و افقی وتنشهای کل در سال آبی 8811 ودر مقطع 22 بدنه سد توسط نتایج ابزاردقیق ونرم افزار PLAXISv8.2 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا رفتار نگاری درسال 8811 توسط نتایج ابزار دقیق بررسی گردیده استسپس به مدلسازی عددی توسط نرم افزار با توجه به شرایط کرنش صفحه ای به صورت دو بعدی برای مشخص شدن وضعیت جابه جائی های سد در نظر گرفته شده است.سپس جهت صحت سنجی مدلسازی عددی، توسط نتایج ابزار دقیق کنترل گردیده است.ودر نهایت به بررسی پایداری شیب سد خاکی بانه در اثر افت سریع آب به اندازه 81 مترطی پنج روز پرداخته شده است.نتایج نشان میدهد که نشست سد تقریبا متقارن بوده وبه علت طولانی بودن زمانساخت سد، تغییر شکل قابل محسوسی در این مرحله ازسد)مرحله بهره برداری( به علت تحکیم کامل مصالح بدنه سددر زمان ساخت وآبگیری، دیده نمیشود. و رفتار استاتیکی سد تقریبا منطقی بوده وتنش افقی در پایین دست هسته سد از رابطه h / v= oKکمتر بوده که به دلیل مکانیسم گسیختگی بدنه سدوحرکت روبه جلو)فشار رانکین( هسته رسی می باشد.بیشترین تغییر فشارهای ابزار دقیق در اثر تغییرات آب دریاچه،مربوط به پیزومترهای پی می باشد. پدیده جوشش در سمت پایین دست سد نزدیک به مرز بحرانی است . در بعضی موارد نتایج ابزاردقیق بیشتر ازنتایج نرم افزارمی باشد که ناشی از تغییر جهت ابزار در طول ساخت وپدیده قوس زدگی موضعی است اما در کل مطابقت خوبی بین نتایج ابزاردقیق ومدلسازی عددی وجود دارد. بررسی پایداری بدنه سد در اثرافت سریع آب ، شیب بالادست سد نیز بحرانی می گردد که از افت آب مخزن بیش از 81 متر در این سد کاملا اجتناب کرد زیرا ضریباطمینان بدنه را به سرعت کاهش می دهد.

توضیحات بیشتر