فایل ورد مقاله تاثير تنش کم آبي و تراکمهاي مختلف ماش بر ويژگي هاي فيزيولوژيک برگ گياه آمارانت (Amaranthus Caudatus L.)

لینک دانلود

فایل ورد مقاله تاثير تنش کم آبي و تراکمهاي مختلف ماش بر ويژگي هاي فيزيولوژيک برگ گياه آمارانت (Amaranthus Caudatus L.) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير تنش کم آبي و تراکمهاي مختلف ماش بر ويژگي هاي فيزيولوژيک برگ گياه آمارانت (Amaranthus Caudatus L.) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير تنش کم آبي و تراکمهاي مختلف ماش بر ويژگي هاي فيزيولوژيک برگ گياه آمارانت (Amaranthus Caudatus L.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير تنش کم آبي و تراکمهاي مختلف ماش بر ويژگي هاي فيزيولوژيک برگ گياه آمارانت (Amaranthus Caudatus L.) :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
سمیه فرشباف جعفری – دانشجوی دکترای زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
علیرضا پیرزاد – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
مهدی تاجبخش – استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
کاظم قاسمی گلعذانی – استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:
آزمایشی در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تبریز اجرا گردید تا اثر تنش آبی و تراکمهای مختلف ماش روی شاخص سطح ، برگ، نسبت وزن برگ، سطح ویژه برگ، نسبت وزن برگ و عملکرد بیوماس آمارانت ارزیابی شود. تراکمهای کاشت ماش شامل0، 20، 40 و 60 بوته در متر مربع با مدل آماری اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه کشت شدند. بعد از استقرار کامل گیاهچه ها، تیمارهای آبیاری در مزرعه به ترتیب بعد از 70 و 140 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر اعمال شد. شاخص سطح برگ، نسبت سطح برگ و سطح ویژه برگ با کاهش مقدار آب قابل دسترس بطور قابل توجهی کاهش یافت. این کاهش را می توان تا حدود زیادی به کاهش اندازه سلولها نسبت داد. در شرایط تنش خشکی، سلولهای کوچکتر نسبت به سلولهای بزرگتر، بهتر می توانند فشار تورگر خود را حفظ کرده و تنش را تحمل نمایند. بیشترین عملکرد بیوماس از آبیاری محدود بدست آمد. این افزایش را می توان به بالا بودن نسبت وزن برگ تحت شرایط تنش نسبت داد. در گیاهان علوفهای بالا بودن نسبت وزن برگ از اهمیت بالایی برخوردار است. تمامی ویژگیهای برگی و عملکرد بیوماس آمارانت در شرایط مطلوب و محدود آبیاری و بهویژه در شرایط تنش، در سیستم کشت مخلوط نسبت به تک کشتی بهبود و ارتقا یافت.

توضیحات بیشتر