فایل ورد مقاله تأثير کود زيستي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت (Zea mays L.) سينگل کراس 260 در شرايط تنش خشکي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تأثير کود زيستي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت (Zea mays L.) سينگل کراس 260 در شرايط تنش خشکي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تأثير کود زيستي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت (Zea mays L.) سينگل کراس 260 در شرايط تنش خشکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تأثير کود زيستي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت (Zea mays L.) سينگل کراس 260 در شرايط تنش خشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تأثير کود زيستي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت (Zea mays L.) سينگل کراس 260 در شرايط تنش خشکي :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
حبیبه امیراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
عبدالمهدی بخشنده – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
قدرت اله فتحی – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
عبدالرزاق دانش شهرکی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:
به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 260 در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل آبیاری پس تبخیر تجمعی 60، 90 و 120 میلیمتر از تشتک تبخیر به عنوان فاکتور اصلی و تیمارهای کودی (شیمیایی و زیستی) به عنوان فاکتور فرعی میباشد. نتایج نشان داد تأثیر تیمار کودی بر تمام صفات مورد بررسی معنیدار شد. بیشترین ارتفاع و عملکرد و اجزای عملکرد دانه مربوط به تیمار کود شیمیایی کامل و آبیاری مطلوب بوده است. بعد از آن تیمار تلفیق کود شیمیایی و زیستی به صورت سرک، با حدود هشت درصد کاهش نسبت به تیمار اول، دارای بیشترین عملکرد دانه بوده است. برشدهی اثر تیمارها و نتایج کلی نشان داد که کاربرد کود زیستی ازتوبارور 1 به صورت سرک تا حدودی میتواند اثرات منفی تنش خشکی را کاهش دهد.

توضیحات بیشتر