فایل ورد مقاله بررسي اثر اشتغالزايي بنگا ههاي کوچک و متوسط در ايران

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي اثر اشتغالزايي بنگا ههاي کوچک و متوسط در ايران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي اثر اشتغالزايي بنگا ههاي کوچک و متوسط در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي اثر اشتغالزايي بنگا ههاي کوچک و متوسط در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي اثر اشتغالزايي بنگا ههاي کوچک و متوسط در ايران :


محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
سید مرتضی افقه – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز.
صلاح ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده:
هیئت دولت در تاریخ 1384/9/6 به منظور توزیع عادلانه منابع بین اقشار و مناطق محروم، افزایش تولید، گسترش صادرات غیر نفتی و تحرک اقتصادی آئی ننامه گسترش فعالیت بنگا ههای اقتصادی زودبازده SME را تصویب کرد. بر همین مبنا این مطالعه به بررسی انحراف بنگا ههای اقتصادی زود بازده در 4 سال اولیه 1384-1387 فعالیت آن از اهداف تعیین شده م یپردازد. برای انداز هگیری میزان انحراف، از معیار اشتغال طر حهایی که قرارداد آ نها منعقد شده با اشتغال طر حهایی که به بهر هبرداری رسید هاند استفاده شده است. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که میزان انحراف بنگا ههای اقتصادی از اهداف اولیه برای کل کشور حدود 3765 درصد و میزان تسهیلاتی که برای ایجاد هر شغل کل کشور پرداخت شده است به طور میانگین 209317104 ریال بوده است. این نتایج همچنین حاکی از همبستگی مثبت دو متغیر میزان تسهیلات اعطایی به بنگا ههای کوچک زود بازده و اشتغال ایجاد شده و همبستگی منفی بین دو متغیر میزان انحراف و مبلغ تسهیلات مالی اعطایی به بنگا هها بوده است. دادههای لازم برای این مطالعه از وزارت کار تهیه شده است. در این مقاله برای تجزیه و تحلیل دادها از نرم افزار EXCEL و SPSS استفاده شده است.

توضیحات بیشتر