فایل ورد مقاله مقايسه حساسيت پاتوژن هاي غذايي به مواد بازدارنده توليد شده توسط 3 ايزوله لاکتوباسيلوس پلانتاروم بومي ايران

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مقايسه حساسيت پاتوژن هاي غذايي به مواد بازدارنده توليد شده توسط 3 ايزوله لاکتوباسيلوس پلانتاروم بومي ايران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مقايسه حساسيت پاتوژن هاي غذايي به مواد بازدارنده توليد شده توسط 3 ايزوله لاکتوباسيلوس پلانتاروم بومي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مقايسه حساسيت پاتوژن هاي غذايي به مواد بازدارنده توليد شده توسط 3 ايزوله لاکتوباسيلوس پلانتاروم بومي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مقايسه حساسيت پاتوژن هاي غذايي به مواد بازدارنده توليد شده توسط 3 ايزوله لاکتوباسيلوس پلانتاروم بومي ايران :


محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
زهره حاسبی – دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رضا رضائی مکرم – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز
محمدامین حجازی – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور، تبریز
محمود صوتی خیابانی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز

چکیده:
میکروب ها در محیط طبیعی، برای رشد می بایست بر سر غذا و فضایی محدود با سایر میکروارگانیسم ها رقابت کنند بنابراین روش های متعددی را برای زنده ماندن ایجاد خواهند کرد. تولید عوامل ضدمیکروبی نظیر باکتریوسین ها، یکی از این روشهاست. طی دو دهه ی اخیر مواد بازدارنده که توسط باکتری های گرم مثبت به ویژه اسید لاکتیک باکتری ها تولید می شوند به دلیل قابلیت کاربرد در نگهداری غذاها، مورد تحقیق و توجه صنعتی بودهاند. مصرف روز افزون غذاهای آماده با مقادیر بالای نگهدارنده های شیمیایی و نگرانی های مصرف کنندگان سبب تقاضای بیشتر برای غذاهای طبیعی تر و کم فرآوری شده، گشته است. کاربرد مواد بازدارنده طبیعی در صنعت غذا می تواند مقدار نگهدارنده های شیمیایی افزوده شده به غذا یا شدت فرآیند حرارتی اعمال شده به آن را کاهش دهد و در نتیجه غذای تولیدی به طور طبیعی نگهداری می شود و ویژگی های ارگانولپتیکی و تغذیه ای آن بهتر است. در این تحقیق حساسیت پاتوژن های رایج غذایی نسبت به عصاره خام حاصل از 3 سویه لاکتوباسیلوس پلانتاروم بومی ایران که از محصولات لبنی محلی جداسازی شده و با تست های بیوشیمیایی و مرفولوژیکی شناسایی شده اند، بررسی شده است. پاتوژن های به کار رفته در این تحقیق عبارتند از S. flexneri ،L. monocytogenes ،B. cereus ،S. aureus ،K. pneumonia ،E. coli و Y. enterocolitica و مقایسه داده های حاصل از آزمون دیسک گذاری برای این 7 پاتوژن و 3 سویه لاکتوباسیل نشان داد که سویه LB2 موثرترین سویه ازلحاظ تولید مواد بازدارنده بوده و باکتری S. aureus حساسترین پاتوژن بوده و K. pneumonia و Y. enterocolitica به مواد بازدارنده تولیدی توسط هر سه ایزوله کمتر حساسیت را داشته اند.

توضیحات بیشتر