فایل ورد مقاله تأثير کشت مخلوط و نيتروژن بر عملکرد علوفه جو و نخود فرنگي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تأثير کشت مخلوط و نيتروژن بر عملکرد علوفه جو و نخود فرنگي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تأثير کشت مخلوط و نيتروژن بر عملکرد علوفه جو و نخود فرنگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تأثير کشت مخلوط و نيتروژن بر عملکرد علوفه جو و نخود فرنگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تأثير کشت مخلوط و نيتروژن بر عملکرد علوفه جو و نخود فرنگي :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
علی نخ زری مقدم – استادیار دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:
به منظور ارزیابی تأثیر نیتروژن و الگوی کاشت جو و نخود فرنگی بر عملکرد علوفه، آزمایشی در سال زراعی 1391-1390 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس اجرا شد. عامل الگوی کاشت در پنج سطح و شامل کشت خالص جو، کشت خالص نخود فرنگی، کشت مخلوط یک ردیف جو و یک ردیف نخود فرنگی، کشت مخلوط دو ردیف جو و دو ردیف نخود فرنگی، کشت مخلوط سه ردیف جو و سه ردیف نخود فرنگی و میزان مصرف نیتروژن در چهار سطح و شامل عدم مصرف نیتروژن، مصرف 25، 50 و 75 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود. رقم مورد استفاده جو صحرا و نخود فرنگی سانگرو بود. تیمارهای کشت خالص و کشت مخلوط یک ردیف جو و یک ردیف نخود فرنگی در چهار خط، کشتمخلوط دو ردیف جو و دو ردیف نخود فرنگی در 6 خط و کشت مخلوط سه ردیف جو و سه ردیف نخود فرنگی در 8 خط کشت شدند. نتایج نشان داد که اثر الگوی کاشت، نیتروژن و الگوی کاشت × نیتروژن بر عملکرد علوفه خشک در سطح یک درصد معنیدار شد. حداکثر وزن خشک علوفه با 14/51 و 14/3 تن در هکتار مربوط به تیمار کشت خالص جو با مصرف 75 و 50 کیلوگرم در هکتار بود. حداقل وزن خشک علوفه مربوط تیمار کشت خالص نخود فرنگی بدون مصرف نیتروزن با 3/76 تن در هکتار بود.

توضیحات بیشتر