فایل ورد مقاله مقايسه خواص آنتي اکسيداني عصاره اتانولي گياه رازيانه با ترکيبات آنتي اکسيدان سنتزي در روغن زيتون

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مقايسه خواص آنتي اکسيداني عصاره اتانولي گياه رازيانه با ترکيبات آنتي اکسيدان سنتزي در روغن زيتون دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مقايسه خواص آنتي اکسيداني عصاره اتانولي گياه رازيانه با ترکيبات آنتي اکسيدان سنتزي در روغن زيتون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مقايسه خواص آنتي اکسيداني عصاره اتانولي گياه رازيانه با ترکيبات آنتي اکسيدان سنتزي در روغن زيتون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مقايسه خواص آنتي اکسيداني عصاره اتانولي گياه رازيانه با ترکيبات آنتي اکسيدان سنتزي در روغن زيتون :


محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
شادی چنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
علیرضا بصیری – استادیار گروه صنایع غذایی و تبدیلی، سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران
حسین جلالی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده:
هدف: هدف از این پژوهش مقایسه خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی گیاه رازیانه با آنتی اکسیدانی سنتزی BHT, BHA و ترکیب 1:1 آنها در روغن زیتون می باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش دانه های رازیانه پس از جداسازی ناخالصی ها، آسیاب گردیده و سپس از الک با مش 35 عبور داده شد. سپس عملیات عصاره گیری با استفاده از اتانول 96 % بوسیله دستگاه کلونجر انجام گرفت و پس از آن با استفاده از قیف بوخنر عصاره حاصله صاف گردید و در نهایت با استفاده از دستگاه روتاری اواپراتور تا 5% وزن اولیه تغلیظ گردید. خواص آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی استخراج شده با غلظت 75ppm از آنتی اکسیدانهای سنتزی BHA, BHT و ترکیب آنها در روغن زیتون بر اساس اندازهگیری تغییرات اندیس پراکسید و اندیس آنیزیدین طی یک دوره 28 روزه در روغن زیتون که در دمای 90 درجه سانتی گراد نگهداری می گردید اندازه گیری شد. نتایج و بحث: نتایج حاصل از اندازه گیری اندیس پراکسید نشان داد که عصاره اتانولی دانه گیاه رازیانه در غلظت 150ppm به صورت موفقیت آمیزی می تواند با غلظت 75ppm از آنتی اکسیدانهای سنتزی BHT و BHA و ترکیب دو آنتی اکسیدان سنتزی رقابت کند. نتایج حاصل از اندازه گیری اندیس آنیزیدین نشان داد که غلظت 150ppm 150 عصاره اتانولی رازیانه نسبت به نمونه شاهد به میزان معنی داری (P<0.05) اندیس آنیزیدین را کاهش داد. همچنین این غلظت از عصاره رازیانه تفاوت معنی داری با غلظت BHT, BHA75ppm و اثر ترکیبی BHA و BHT بر کاهش اندیس آنیزیدین نشان داد. نتیجه گیری کلی: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که که عصاره اتانولی دانه گیاه رازیانه به صورت موفقیت آمیزی می تواند به عنوان جایگزینی برای آنتی اکسیدان سنتزی عمل کند.

توضیحات بیشتر