فایل ورد مقاله تأثير سطوح مختلف کودي نيتروژن براي توليد تنباکوي اصفهاني در منطقه اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تأثير سطوح مختلف کودي نيتروژن براي توليد تنباکوي اصفهاني در منطقه اصفهان دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تأثير سطوح مختلف کودي نيتروژن براي توليد تنباکوي اصفهاني در منطقه اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تأثير سطوح مختلف کودي نيتروژن براي توليد تنباکوي اصفهاني در منطقه اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تأثير سطوح مختلف کودي نيتروژن براي توليد تنباکوي اصفهاني در منطقه اصفهان :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
عبدالغفور قلی زاده – بهشهر، مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
عبدالرحیم مهدوی – بهشهر، مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
مجتبی احمدی – بهشهر، مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش

چکیده:
تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به کمک مصرف دقیق کودها بویژه در خاک های فقیر باعث افزایش میزان محصول خواهد شد. نیتروژن از اجزای اصلی بسیاری ترکیبات آلی از قبیل پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک، نیکوتین و غیره می باشد. به منظور تعیین تأثیر سطوح مختلف نیتروژن جهت افزایش کمی و کیفیت محصول تنباکوی رقم اصفهانی، آزمایشی با هشت سطح نیتروژن (صفر، 46، 92، 138، 184، 230، 276 و 322 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) از منبع کود اوره در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه ی ایستگاه تحقیقات تنباکوی اصفهان اجرا شد. در طول دوره رشد صفات طول و عرض برگ، قطر ساقه، کلروفیل برگ و پس از برداشت (بصورت کفبر) عملکرد، متوسط قیمت، درآمد ناخالص و محتوی قند، نیکوتین، نیتروژن و پتاسیم برگ تنباکو مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که مقادیر مختلف کود نیتروژن بر صفات عملکرد خشک و درآمد هکتاری تأثیرمعنی داری به ترتیب در سطح یک درصد و پنج درصد داشته است. بطوری که تیمار 230 کیلوگرم نیتروژن در هکتار که معادل 500 کیلوگرم کود اوره می باشد دارای بالاترین مقدار درآمد ناخالص بوده و به عنوان تیمار برتر معرفی می شود.

توضیحات بیشتر