فایل ورد مقاله تأثير پليمرهاي سوپر جاذب بر فنولوژي و عملکرد کلزا (Brassica napus L) در شرايط مختلف تنش خشکي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تأثير پليمرهاي سوپر جاذب بر فنولوژي و عملکرد کلزا (Brassica napus L) در شرايط مختلف تنش خشکي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تأثير پليمرهاي سوپر جاذب بر فنولوژي و عملکرد کلزا (Brassica napus L) در شرايط مختلف تنش خشکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تأثير پليمرهاي سوپر جاذب بر فنولوژي و عملکرد کلزا (Brassica napus L) در شرايط مختلف تنش خشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تأثير پليمرهاي سوپر جاذب بر فنولوژي و عملکرد کلزا (Brassica napus L) در شرايط مختلف تنش خشکي :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
محسن جواهری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه
اسعد رخزادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
خسرو محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
امیدرضا سالی – دانشجوی دکتری تخصصی اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه ایلام

چکیده:
تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل کاهش تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان می باشد به طوریکه با کاربرد برخی مواد نظیر پلیمرهای سوپر جاذب، می توان از بارندگی های مقطعی و سایر منابع محدود آب در امر حفظ و ذخیره آب در خاک استفاده نمود در همین راستا به منظور بررسی تأثیر پلیمرهای سوپر جاذب بر فنولوژی و عملکرد کلزا در شرایط مختلف تنش خشکی آزمایشی به صورت اسپلیت پلات(کرت های خرد شده) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. سطوح مختلف تنش شامل سه سطح آبیاری کامل(شاهد)، تنش آبی در مرحله اواخر گلدهی ، تنش آبی در مرحله رسیدن دانه، در کرت های اصلی و سطوح مختلف مصرف پلیمرهای سوپر جاذب در سه سطح (0، 150، 225) کیلوگرم در هکتار در کرت های فرعی قرار گرفت، رقم مورد استفاده زرفام بود، نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که صفات طول دوره گلدهی، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه سطوح مختلف تنش معنیدار شدند به طوری که با افزایش میزان تنش همه صفات کاهش نشان دادند و در مورد سطوح مختلف تیمار سوپر جاذب همه صفات مورد آزمون بجز طول دوره گلدهی در سطح یک درصد معنیدار گردیدند به و با افزایش میزان سوپرجاذب هر یک از صفات مذکور روند افزایشی داشتند همچنین اثر تیمار سوپر جاذب برمحتوی نسبی آب برگ معنی دار شد به طوریکه بیشترین محتوی نسبی آب برگ از تیمار مصرف 225 کیلو گرم سوپر جاذب به دست آمد، در ادامه نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه با کاربرد 225 کیلوگرم پلیمر سوپرجاذب در هکتار به دست آمده به طوریکه بین سطوح دیگربهترین تأثیر را بر صفات زراعی در تمامی شرایط تنش را از خود نشان داد.

توضیحات بیشتر