فایل ورد مقاله تغيير سطوح آنتي اکسيدانهاي غيرآنزيمي و گونه هاي اکسيژن فعال (ROS) در گونه هاي وحشي بادام در اثر القاي تنش سرمازدگي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تغيير سطوح آنتي اکسيدانهاي غيرآنزيمي و گونه هاي اکسيژن فعال (ROS) در گونه هاي وحشي بادام در اثر القاي تنش سرمازدگي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تغيير سطوح آنتي اکسيدانهاي غيرآنزيمي و گونه هاي اکسيژن فعال (ROS) در گونه هاي وحشي بادام در اثر القاي تنش سرمازدگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تغيير سطوح آنتي اکسيدانهاي غيرآنزيمي و گونه هاي اکسيژن فعال (ROS) در گونه هاي وحشي بادام در اثر القاي تنش سرمازدگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تغيير سطوح آنتي اکسيدانهاي غيرآنزيمي و گونه هاي اکسيژن فعال (ROS) در گونه هاي وحشي بادام در اثر القاي تنش سرمازدگي :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
شکیبا رجب پور – گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران
کریم سرخه – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
آدریانو سوفو – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه باسیلیکاتا- پوتنزای ایتالیا

چکیده:
گونه های وحشی بادام (Punus spp.) دارای مقاومت بالایی به سرما هستند که این امر به دلیل سیستمهای دفاعی آنتی اکسیدانی بوده، از این رو به عنوان منابع ژرم پلاسم قابل قبول جهت بهنژادی پایه های درختان میوه به حساب میآیند. آسکوربات یک عامل قوی و فعال جاروب نمودن گونه های اکسیژن فعال (ROS) میباشد که با H2O2 واکنش داده و در یک واکنش توسط آسکوربات پراکسیداز-APX و به طور غیرآنزیمی با O2 ، O2 منفی ، OH• و هیدروپرواکسیداز چربی تجزیه میگردد . -توکوفرول یکی از خصوصیات گونه های متحمل به تنش بوده، به طوری که از طریق تجزیه O2، O2 منفی و OH• و بخشی از H2O2 و محدود نمودن پراکسیداسیون چربی عمل مینماید. همچنین در حفظ وضعیت احیاء مناسب در کلروپلاست و پایداری ساختار غشا از طریق اثر متقابل با زنجیره آسیل چربیهای غیراشباع، نقش حائز اهمیتی دارد. بنابراین میتوان از خصوصیات آنتی اکسیدانهای غیر آنزیمی جهت شناسایی ژنوتیپهای متحمل به سرما در به نژادی استفاده نمود.

توضیحات بیشتر