فایل ورد مقاله محتواي نسبي آب، عملکرد دانه و بيولوژيک و شاخص برداشت ژنوتيپاثر تنش خشکي بر هدايت روزنه هاي لوبيا چيتي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله محتواي نسبي آب، عملکرد دانه و بيولوژيک و شاخص برداشت ژنوتيپاثر تنش خشکي بر هدايت روزنه هاي لوبيا چيتي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله محتواي نسبي آب، عملکرد دانه و بيولوژيک و شاخص برداشت ژنوتيپاثر تنش خشکي بر هدايت روزنه هاي لوبيا چيتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله محتواي نسبي آب، عملکرد دانه و بيولوژيک و شاخص برداشت ژنوتيپاثر تنش خشکي بر هدايت روزنه هاي لوبيا چيتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله محتواي نسبي آب، عملکرد دانه و بيولوژيک و شاخص برداشت ژنوتيپاثر تنش خشکي بر هدايت روزنه هاي لوبيا چيتي :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
زهرا رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
فرهاد جباری – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.

چکیده:
به منظور ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر هدایت روزنه ای، محتوای نسبی آب و عملکرد دانه و بیولوژیک و شاخص برداشت ژنوتیپ های گیاه لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی دانشگاه زنجان به مرحله اجرا در آمد. در این آزمایش، سطوح آبیاری در دو سطح (آبیاری مطلوب و تنش خشکی) در کرت های اصلی و ژنوتیپهای لوبیا چیتی (محلی خمین، COS16، صدری، KS21189 ،KS21191 ،KS21193) در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنی دار هدایت روزنهای، محتوای نسبی آب و عملکرد دانه و بیولوژیک ژنوتیپهای لوبیا چیتی شد. ژنوتیپ KS21191 که در شرایط تنش خشکی بیشترین عملکرد دانه را داشت، از محتوای نسبی آب و هدایت روزنهای و عملکرد بیولوژیک بالایی نیز در این شرایط برخوردار بود. شاخص برداشت در همهی ژنوتیپهای مورد بررسی به جز ژنوتیپ KS21193 کاهش یافت.

توضیحات بیشتر