فایل ورد مقاله استخراجِ معادله حاکم بر تحليلِ الاستواستاتيک سه بعدي در موادِ ارتوتروپيک خطي با استفاده از عملگرِ ديفرانسيلي ماتريسي الحاقي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله استخراجِ معادله حاکم بر تحليلِ الاستواستاتيک سه بعدي در موادِ ارتوتروپيک خطي با استفاده از عملگرِ ديفرانسيلي ماتريسي الحاقي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله استخراجِ معادله حاکم بر تحليلِ الاستواستاتيک سه بعدي در موادِ ارتوتروپيک خطي با استفاده از عملگرِ ديفرانسيلي ماتريسي الحاقي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله استخراجِ معادله حاکم بر تحليلِ الاستواستاتيک سه بعدي در موادِ ارتوتروپيک خطي با استفاده از عملگرِ ديفرانسيلي ماتريسي الحاقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله استخراجِ معادله حاکم بر تحليلِ الاستواستاتيک سه بعدي در موادِ ارتوتروپيک خطي با استفاده از عملگرِ ديفرانسيلي ماتريسي الحاقي :


محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
علیرضا علیپورچک آب – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد،گروه مهندسی عمران، مشهد، ایران
امیر سهرابی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد،گروه مهندسی عمران، مشهد، ایران
احمد آفتابی ثانی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد،گروه مهندسی عمران، مشهد، ایران

چکیده:
یکی از شیوه های حلِ مسائلِ الاستواستاتیک سه بُعدی و در واقع، تحلیلِ استاتیکی اجسامِ الاستیک در سه بُعد، تشکیلِ معادلاتِ میدان یا همان معادلاتِ برداری ناویر استوکس و حلِ مستقیمِ آنها با استفاده از تکنیکهای ریاضی است. خاطر نشان می سازد، معادلاتِ میدان که شاملِ سه معادله دیفرانسیلِ با مشتقاتِ جزئی ) PDE ) می باشند، سه تابعِ مجهول دارند که به ترتیب، همان مؤلفه های سه گانه بردارِ تغییرمکانِ جسم در هر یک از سه راستای مستقلِ دستگاهِ مختصات است. در این مقاله بر آنیم تا با تلفیقِ سه دسته معادله اساسی تئوری الاستیسیته، یعنی معادلاتِ تعادل، سازگاری و ساختاری، در موردِ اجسامِ همگنِ ارتوتروپیک خطی، نخست معادله میدان را برای این مدلِ رفتاری در دستگاهِ مختصاتِ دکارتی برپا ساخته و سپس، با بکارگیری یکی از شیوه های حلِ دستگاهِ معادلاتِ دیفرانسیلِجزئی که پیش از این در حلِ معادله میدانِ اجسامِ ایزوتروپیک موردِ استفاده قرار گرفته است، دستگاهِ معادلاتِ موردِ اشاره را به یک تک معادله دیفرانسیلِ جزئی تبدیل کنیم. باید افزود، در این شیوه حل، با استخراجِ فرمِ ماتریسی معادلاتِ دیفرانسیلِ حاکم که معادلاتی وابسته و درگیر ) coupled ( می باشند، عملگرِ دیفرانسیلی ماتریسی وابسته به مسأله مشخص شده و در ادامه، با یافتنِ عملگرِ الحاقی ) adjoint ( مربوط به آن، معادلاتِ مزبور از حالتِ درگیر خارج شده و عملاً امکانِ حلِ آنها فراهم می آید.

توضیحات بیشتر