فایل ورد مقاله تأثير بيو زر بر عملکرد و صفات مورفولوژيکي سه رقم ذرت (K.S.C704,N.S640,524)در منطقه کوهدشت

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تأثير بيو زر بر عملکرد و صفات مورفولوژيکي سه رقم ذرت (K.S.C704,N.S640,524)در منطقه کوهدشت دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تأثير بيو زر بر عملکرد و صفات مورفولوژيکي سه رقم ذرت (K.S.C704,N.S640,524)در منطقه کوهدشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تأثير بيو زر بر عملکرد و صفات مورفولوژيکي سه رقم ذرت (K.S.C704,N.S640,524)در منطقه کوهدشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تأثير بيو زر بر عملکرد و صفات مورفولوژيکي سه رقم ذرت (K.S.C704,N.S640,524)در منطقه کوهدشت :


محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
احسان علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
علی خورگامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مسعود رفیعی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان

چکیده:
به منظور بررسی اثر کود بیولوژیک بیوزر بر عملکرد و صفات مورفولوژیکی ارقام ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار در سال 1391 در منطقه کوهدشت انجام گرفت. سه رقم S.C704 ، N.S 640 و ماکسیما (524) و چهار تیمار کوددهی شامل کاربرد بیوزر به صورت سرک، کاربرد بیوزر به صورت بذرمال، کاربرد بیوزر به صورت توام بذر مال+ سرک و عدم کاربرد بیوزر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کود بیولوژیک بیوزر اثر معنی داری از نظر آماری بر روی عملکرد داشت. با استفاده از تیمار کودی بیوزر به صورت توام سرک+ بذرمال صفات ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، قطر ساقه، شاخص سطح برگ، وزن خشک بوته در زمان گلدهی و عملکرد دانه در ارقام مورد آزمایش افزایش یافت. بهترین تیمار کود بیولوژیک برای رقم S.C704 با عملکرد 17/37 تن در هکتار و برای رقم NS. 640 با عملکرد 15/57 تن در هکتار و برای رقم ماکسیما (524) با عملکرد 43/15 تن در هکتار مصرف بیوزر به صورت توام سرک+ بذرمال بود، درمیان ارقام مورد آزمایش رقم S.C704 از نظر صفات ارتفاع بوته، تعداد برگ، قط ساقه، طول بلال، قطر بلال و عملکرد دانه (14/69 تن در هکتار) در گروه آماری بالاتری نسبت به دو رقم N.S640 و ماکسیما (524) قرار گرفت.

توضیحات بیشتر