فایل ورد مقاله گزينش ژنوتيپهاي جو مقاوم به خشکي بر اساس برخي شاخصهاي مقاومت به خشکي و تجزيه به مولفه هاي اصلي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله گزينش ژنوتيپهاي جو مقاوم به خشکي بر اساس برخي شاخصهاي مقاومت به خشکي و تجزيه به مولفه هاي اصلي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله گزينش ژنوتيپهاي جو مقاوم به خشکي بر اساس برخي شاخصهاي مقاومت به خشکي و تجزيه به مولفه هاي اصلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله گزينش ژنوتيپهاي جو مقاوم به خشکي بر اساس برخي شاخصهاي مقاومت به خشکي و تجزيه به مولفه هاي اصلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله گزينش ژنوتيپهاي جو مقاوم به خشکي بر اساس برخي شاخصهاي مقاومت به خشکي و تجزيه به مولفه هاي اصلي :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
عسگر سرتیپ – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه
عبداله نجفی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه
علیرضا زبرجدی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه
جمشید قبادی بیگوند – معاونت موسسه تحقیقات دیم کشور-کرمانشاه

چکیده:
برای ارزیابی تحمل خشکی برخی از ژنوتیپهای جو 15 ژنوتیپ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو تکرار در دو شرایط آبی و تنش خشکی، در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی میزان تحمل این ژنوتیپها بر مبنای عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش، شاخصهای مقاومت به خشکی مانند: شاخص حساسیت به تنش، شاخص تحمل، شاخص میانگین هندسی تولید، شاخص متوسط تولید و شاخص تحمل تنش مورد استفاده قرار گرفتند. بین ژنوتیپهای مورد بررسی اختلاف معنیداری از نظر شاخصها و عملکرد در هر دو شرایط وجود داشت. نتایج تجزیه همبستگی نشان داد که شاخصهای MP ،GMP و STI بالاترین همبستگی را با عملکرد در هر دو شرایط داشتند و میتوان این شاخصها را برای انتخاب ژنوتیپهای برتر مناسب دانست. با استفاده از نمودار بای پلات حاصل از دو مولفه اصلی اول نشان داد که ژنوتیپ 9 بهترین ژنوتیپ از نظر تحمل به خشکی میباشد.

توضیحات بیشتر