فایل ورد مقاله تأثير عصاره قارچ Trichoderma harzianum بر ميزان کلرفيل و تجمع نيترات بر روي دو رقم کاهو (Lacttuca sativa ) در سيستم کشت بدون خاک

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تأثير عصاره قارچ Trichoderma harzianum بر ميزان کلرفيل و تجمع نيترات بر روي دو رقم کاهو (Lacttuca sativa ) در سيستم کشت بدون خاک دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تأثير عصاره قارچ Trichoderma harzianum بر ميزان کلرفيل و تجمع نيترات بر روي دو رقم کاهو (Lacttuca sativa ) در سيستم کشت بدون خاک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تأثير عصاره قارچ Trichoderma harzianum بر ميزان کلرفيل و تجمع نيترات بر روي دو رقم کاهو (Lacttuca sativa ) در سيستم کشت بدون خاک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تأثير عصاره قارچ Trichoderma harzianum بر ميزان کلرفيل و تجمع نيترات بر روي دو رقم کاهو (Lacttuca sativa ) در سيستم کشت بدون خاک :


محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
شهاب الدین آهوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین نعمتی – دانشیاران گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید روحانی – استاد گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین آروئی – دانشیاران گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
در این پژوهش، تأثیر عصاره جدایه Tbi از گونه قارچی Trichoderma harzianum در افزایش و یا کاهش میزان کلرفیل a و b و همچنین تجمع نیترات بر روی کاهو در شرایط گلخانهای و در سیستم کشت بدون خاک در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل (2×4) در 6 تکرار انجام شد. برای انجام این پژوهش از 4 غلظت صفر،10،5 و 15 درصد عصاره به ازای هر منبع و همچنین 2 رقم سیاهو و گرید لیک استفاده شد. میزان کلرفیل a و b به روش لیشتن تالر و ول بورن و میزان تجمع نیترات به روش دی آزو اندازه گیری شدند. نتایج آزمون نشان داد که سطوح مختلف عصاره این قارچ اثرات متفاوتی بر پارامتر های ذکر شده بر روی گیاه کاهو داشته است. در بین سطوح مختلف مورد استفاده، سطح غلظت 5 درصد بیشترین میزان تجمع نیترات را شامل شد و اختلاف معنی داری در سطح احتمال 5 درصد با سایر سطوح داشت، همچنیناین سطح میزان کلرفیل بالاتری نسبت به سایر سطوح داشت اما تفاوت معنی دار نبود. رقم سیاهو نسبت به گریدلیک هم تجمع نیترات بیشتری نشان داد و هم میزان کلرفیل b ,a بیشتری و این اختلاف در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد.

توضیحات بیشتر