فایل ورد مقاله کاهش خسارت گل جاليز مصري (Orobanche aegyptica) در گياه گوجه فرنگي با ايجاد مقاومت القايي توسط ساليسيليک اسيد

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله کاهش خسارت گل جاليز مصري (Orobanche aegyptica) در گياه گوجه فرنگي با ايجاد مقاومت القايي توسط ساليسيليک اسيد دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله کاهش خسارت گل جاليز مصري (Orobanche aegyptica) در گياه گوجه فرنگي با ايجاد مقاومت القايي توسط ساليسيليک اسيد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله کاهش خسارت گل جاليز مصري (Orobanche aegyptica) در گياه گوجه فرنگي با ايجاد مقاومت القايي توسط ساليسيليک اسيد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله کاهش خسارت گل جاليز مصري (Orobanche aegyptica) در گياه گوجه فرنگي با ايجاد مقاومت القايي توسط ساليسيليک اسيد :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
محمدعلی قاسمی – دانشجو کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه گیلان
علی اعلمی – استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشگاه گیلان
سیدعلی الهی نیا – استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه گیلان
محمدمهدی سوهانی – استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه گیلان

چکیده:
گل جالیز انگل مهم بسیاری از گیاهان دو لپه میباشد که در بسیاری مناطق دنیا از جمله ایران باعث خسارت زیادی روی گیاه میزبان میشود. کنترل این انگل بسیار مشکل بوده و محققین در صدد یافتن روشهای کارآمد برای کاهش خسارت این انگل میباشند. یکی از روشهای پیشنهاد شده استفاده از ترکیبات فعال کننده سیستم دفاعی گیاه از قبیل سالیسیلیک اسید (SA) میباشد. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مصرف SA و ایجاد مقاومت القایی در گیاه گوجه فرنگی علیه گل جالیز، آزمایشی شامل مصرف SA بصورت پاشش روی گیاه در پنج سطح (صفر، نیم، 1، 1/5 و 2 میلی مولار)و چهار زمان پاشش روی گیاه شامل زمان انتقال نشاء، 7 روز، 14 روز و 21 روز پس از انتقال نشاء ترتیب داده شد. پس از ظهور اولین علایم گل جالیز بوته ها از خاک خارج و تعداد اتصالات گلجالیز روی ریشه، وزن تر، خشک و حجم گل جالیز، نسبت وزن تر گل جالیز به ریشه و نسبت وزن ترگل جالیز به وزن اندام هوایی گیاه اندازه گیری و به روش آزمون غیر پارامتری کروسکال والیس و میانه تجزیه شدند. نتایج این تحقیق نشان داد مصرف ترکیب SA در غلظت 1/5 میلیمولار در زمان انتقال نشاء میتواند سبب کاهش صفات رویشی این انگل و در نتیجه احتمالا کاهش خسارت گل جالیز شود.

توضیحات بیشتر