فایل ورد مقاله تأثير کاربرد کودهاي زيستي و شيميايي بر صفات فيزيولوژيک ذرت(Zea mays L) تحت شرايط تنش خشکي

لینک دانلود

فایل ورد مقاله تأثير کاربرد کودهاي زيستي و شيميايي بر صفات فيزيولوژيک ذرت(Zea mays L) تحت شرايط تنش خشکي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تأثير کاربرد کودهاي زيستي و شيميايي بر صفات فيزيولوژيک ذرت(Zea mays L) تحت شرايط تنش خشکي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تأثير کاربرد کودهاي زيستي و شيميايي بر صفات فيزيولوژيک ذرت(Zea mays L) تحت شرايط تنش خشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تأثير کاربرد کودهاي زيستي و شيميايي بر صفات فيزيولوژيک ذرت(Zea mays L) تحت شرايط تنش خشکي :تعداد صفحات:10
چکیده:
یکی از مهمترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک، وجود تنش های غیرزنده محیطی، به ویژه تنش خشکی میباشد که بر رشد و نمو گیاهان تأثیر منفی دارد. لذا به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی در شرایط کمبود آب روی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت این تحقیق در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان اجرا گردید. کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی توانست از کاهش محتوی کلروفیل برگ و عملکرد دانه و افزایش پراکسید هیدروژن و پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از تنش خشکی جلوگیری نماید.

توضیحات بیشتر