فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل رگرسيون و تجزيه به مولفه هاي اصلي عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام کلزا(Brassica napus L)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل رگرسيون و تجزيه به مولفه هاي اصلي عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام کلزا(Brassica napus L) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل رگرسيون و تجزيه به مولفه هاي اصلي عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام کلزا(Brassica napus L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل رگرسيون و تجزيه به مولفه هاي اصلي عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام کلزا(Brassica napus L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل رگرسيون و تجزيه به مولفه هاي اصلي عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام کلزا(Brassica napus L) :


محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
بهزاد آهنگر نارنج بن – دانشجو کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه بو علی سینا همدان
امیر حسین کشتکار – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بو علی سینا همدان
جواد حمزه ئی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بو علی سینا همدان
سید سعید موسوی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بو علی سینا همدان

چکیده:
تاثیر تنش خشکی در مرحله خورجین دهی بر روی برخی از صفات اگرومورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه 13 رقمی کلزا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 92-1391 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که رقم های مورد مطالعه از نظر کلیه صفات در سطح آماری 1 درصد دارای تفاوت معنی داری بودند که این موضوع بیانگر تنوع زیاد رقم های مورد مطالعه از نظر بیشتر صفات به ویژه صفت عملکرد روغن می باشدو نتایج تجزیه رگرسیون گا به گام نشان داد که تحت شرایط تنش مهمترین صفات تاثیر گذار بر صفت عملکرد روغن به ترتیب عملکرد دانه، درصد روغن، روز تا 50 درصد گل دهی و تعداد دانه بودند که 99/88 درصد تغییرات را توجیه نمودند. نمودار بایپلات تجزیه به مولفه ها نشان داد که مهمترین صفات شامل درصد روغن، طول خورجین، عملکرد دانه و عملکرد روغن می باشد. نتایج بیانگر این بود که ارقام اکاپی، اپرا و اس ال ام 046 مقامترین ارقان به تنش خشکی می باشند.

توضیحات بیشتر