فایل ورد مقاله اثر تنش کم آبي بر عملکرد و اجزاي عملکرد لاين هاي اينبرد نو ترکيب گندم

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله اثر تنش کم آبي بر عملکرد و اجزاي عملکرد لاين هاي اينبرد نو ترکيب گندم دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اثر تنش کم آبي بر عملکرد و اجزاي عملکرد لاين هاي اينبرد نو ترکيب گندم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اثر تنش کم آبي بر عملکرد و اجزاي عملکرد لاين هاي اينبرد نو ترکيب گندم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اثر تنش کم آبي بر عملکرد و اجزاي عملکرد لاين هاي اينبرد نو ترکيب گندم :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
مجتبی نورآئین – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مراغه
سید ابوالقاسم محمدی – استاد،گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سعید اهری زاد – دانشیارگروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمد مقدم واحد – استاد،گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:
برای ارزیابی تأثیر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد، تعداد 149 لاین اینبرد نوترکیب گندم حاصل از تلاقی ارقام Yecora Rojo و No.49 به همراه والدین در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار در دو شرایط بدون تنش و تنش کم آبی پس از مرحله ظهور سنبله در دو سال مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب دوساله در شرایط آبیاری عادی و تنش کم آبی نشان داد که در کلیه صفات مورد مطالعه، اختلاف بسیار معنی دار بین لاینها وجود داشت. تنش کم آبی موجب کاهش معنی دار میانگین صفات مورد مطالعه شد. بیشترین عملکرد دانه در شرایط آبیاری عادی متعلق به لاین های شماره 86، 139 و 65 (به ترتیب 333/77، 308/98 و 303/81 گرم در متر مربع) با میانگین 198/93 گرم در متر مربع و در شرایط تنش کم آبی متعلق به لاین های شماره 65 ،52 و 138 (به ترتیب 218/63، 213/69 و 206/3 گرم در متر مربع) با میانگین 136/76 گرم در متر مربع بود. در شرایط آبیاری عادی و تنش کمآبی به ترتیب میانگین تعداد سنبله در متر مربع (414/38 و 323/78)، تعداد دانه در سنبله (23/35 و 19/19) و وزن هزار دانه (30/3 و 27/6 گرم) بود.

توضیحات بیشتر