فایل ورد مقاله بررسي نقش سرمايه فکري براستراتژي و ساختار سازماني در شرکت کشت و صنعت نيشکر اميرکبير

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي نقش سرمايه فکري براستراتژي و ساختار سازماني در شرکت کشت و صنعت نيشکر اميرکبير دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي نقش سرمايه فکري براستراتژي و ساختار سازماني در شرکت کشت و صنعت نيشکر اميرکبير  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي نقش سرمايه فکري براستراتژي و ساختار سازماني در شرکت کشت و صنعت نيشکر اميرکبير،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي نقش سرمايه فکري براستراتژي و ساختار سازماني در شرکت کشت و صنعت نيشکر اميرکبير :


محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
حاجی ابدل زاده – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،گروه مدیریت مدیریت دولتی،شوشتر
فرج الله رحیمی – دکتری مدیریت دولتی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران
حسن فرازمند – دکتری اقتصاد نظری و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی نقش سرمایه فکری بر استراتژی و ساختار سازمانی می پردازد. جامعه آماری 221 نفراز رده های کارشناسی به بالا شاغل در شرکت می باشد. تعداد 136 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب و از پرسشنامه های محقق ساخته سرمایه فکری، استراتژی سازمانی و ساختار سازمانی به ترتیب با آلفای کرونباخ 876 . ،861 . و 885 . استفاده گردید. داده ها به وسیله نرم افزار های SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتیجه: سرمایه فکری بر استراتژی و ساختار سازمانی و همچنین استراتژی سازمانی بر ساختار سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

توضیحات بیشتر