فایل ورد مقاله اثر تنش شوري بر ميزان فتوسنتز، هدايت روزنه اي و محتوي کلروفيل برگ گندم (Triticum aestivum)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله اثر تنش شوري بر ميزان فتوسنتز، هدايت روزنه اي و محتوي کلروفيل برگ گندم (Triticum aestivum) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اثر تنش شوري بر ميزان فتوسنتز، هدايت روزنه اي و محتوي کلروفيل برگ گندم (Triticum aestivum)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اثر تنش شوري بر ميزان فتوسنتز، هدايت روزنه اي و محتوي کلروفيل برگ گندم (Triticum aestivum)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اثر تنش شوري بر ميزان فتوسنتز، هدايت روزنه اي و محتوي کلروفيل برگ گندم (Triticum aestivum) :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
مژگان عبدشاهیان – هیات علمی دانشگاه پیام نور
مجید نبی پور – هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
موسی مسکر باشی – هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سارا راهداریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران

چکیده:
به منظور بررسی اثر تنش شوری بر چند شاخص در گندم ،(Triticum aestivum) ، چهار رقم به نام های فونگ، چمران،استار و خارچیا در گلدان و محیط گلخانه کشت شد. 4 تیمار شوری (0، 8، 12، 16dsm^-1) در این آزمایش به کار رفت. طرح آزمایشی اسپلیت پلات به سه تکرار در قالب بلوک کامل تصادفی بود که تیمار شوری به عنوان فاکتور اصلی و تیمار رقم به عنوان فاکتور فرعی انتخاب شد. نتایج غلظت یون سدیم برگ رفرنس افزایش معنی دار آن را با افزایش شدت شوری نشان داد . همچنین اندازه گیری میزان فتوسنتز و هدایت روزنه ای نشان داد که این دو شاخص همراه با افزایش غلظت نمک به طور معنی داری کاهش می یابند. در بین ارقام حساس ترین به غلظت های نمک رقم استار به دست آمد. محتوی کلروفیل ( عدد کلروفیل متر SPAD) در بین ارقام و سطوح مختلف تنش شوری به جز رقم در استار آن هم در بالاترین سطح تنش، تفاوت معنی داری نشان نداد.

توضیحات بیشتر