فایل ورد مقاله بررسي تأثير هيدروکلوئيدهاي مختلف در پايدارسازي خامه استريل

لینک دانلود

فایل ورد مقاله بررسي تأثير هيدروکلوئيدهاي مختلف در پايدارسازي خامه استريل دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي تأثير هيدروکلوئيدهاي مختلف در پايدارسازي خامه استريل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي تأثير هيدروکلوئيدهاي مختلف در پايدارسازي خامه استريل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي تأثير هيدروکلوئيدهاي مختلف در پايدارسازي خامه استريل :


محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات:4
نویسنده(ها):
رضا مبصرفر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات یزد – کارشناس تولید شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

چکیده:
هدف: در این تحقیق به بررسی تأثیر نوع و مقدار پایدارکننده ها مختلف در میزان آب اندازی خامه استریل پرداخته شد. مواد و روش ها: با استفاده از افزودن هیدروکلوئیدهای کتیرا، کاراگینان و CMC به خامه 25% چربی به بررسی میزان آب اندازی پرداخته شد. بدین ترتیب که پس از اضافه کردن مقدار مشخص پایدارکننده خامه ها تحت فشار هموژنیزاسیون دو مرحله ای 150bar قرار گرفته و استریلیزاسیون نیز در دمای 167 C به مدت 4S انجام گرفته و پس از آن بسته بندی انجام شد. پایداری خامه در مدت زمان ها و دماهای مشخص مورد ارزیابی قرار گرفت بدین ترتیب که با استفاده از سانتریفوژ 180xg به مدت 5 دقیقه و اندازه گیری حجم فاز آبی که از خامه جدا شده به صورت 10 روز یکبار نتایج ثبت گردید.در انتها میزان آب اندازی هر خامه را با خامه های دیگر و علی الخصوص خامه نمونه شاهد که فاقد هر نوع پایدار کننده بود مقایسه کرده و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج و بحث: نمونه شاهد در مقایسه با نمونه های دارای پایدار کننده دارای میزان آب اندازی بیشتری بود. ضمن اینکه نوع و میزان پایدار کننده ها تأثیر معنی داری بر حجم آب اندازی خامه ها نشان می داد. نتیجه گیری کلی :پایدار کننده ها نقش موثری در کاهش آب اندازی و جلوگیری از دو فاز شدن خامه در طی زمان ماندگاری ایفا می کنند که این امرعمدتا به علت واکنش پایدارکننده با میسل ها کازئین و ایجاد پیوند بین غشای گویچه ها چربی و فاز آبی در خامه می باشد که باعث افزایش یکپارچگی و پایداری امولسیون می شود.

توضیحات بیشتر